pole magnetyczne rehabilitacja
telefon: +48 22 813-37-01
      fax: +48 22 813-77-59
e-mail: enpol@enpol-ltd.pl

Stymulacja magnetyczna

Stymulacja magnetyczna to metoda leczenia pozwalająca na depolaryzację i hiperpolaryzację neuronów. Wykorzystywane jest szybko zmieniające się pole magnetyczne. Profesjonalne pole magnetyczne rehabilitacja.
Stymulacja magnetyczna

Neuro-MS/D -system do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej Stymulacja magnetyczna
System do stymulacji magnetycznej przeznaczony do diagnostyki i zabiegów terapeutycznych stref motorycznych kory mózgowej oraz obwodowego układu nerwowego.
Możliwość zobacz więcej