pole magnetyczne rehabilitacja
telefon: +48-22-813 37 01, +48-22-813 79 03
      fax: +48-22-813 77 59

Stymulacja magnetyczna

Stymulacja magnetyczna to metoda leczenia pozwalająca na depolaryzację i hiperpolaryzację neuronów. Wykorzystywane jest szybko zmieniające się pole magnetyczne. Profesjonalne pole magnetyczne rehabilitacja.
Stymulacja magnetyczna

Neuro-MS/D -system do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej Stymulacja magnetyczna
System do stymulacji magnetycznej przeznaczony do diagnostyki i zabiegów terapeutycznych stref motorycznych kory mózgowej oraz obwodowego układu nerwowego.
Możliwość zobacz więcej