pole magnetyczne rehabilitacja
telefon: +48 22 813-37-01
      fax: +48 22 813-77-59
e-mail: enpol@enpol-ltd.pl

Szkolenia

Od wielu lat prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi dostarczanej przez nas aparatury medycznej.
Po dostarczeniu i zainstalowaniu zakupionego u nas sprzętu, pracownik działu wdrożeń i serwisu przystępuje do szkolenia personelu medycznego.

Czas szkolenia zależy od stopnia złożoności aparatu i waha się od 5 do 20 godzin. W przypadku szkoleń najdłuższych ustalane są zazwyczaj trzy lub cztery terminy spotkań dogodne dla Użytkownika. Taki sposób organizacji szkoleń pozwala
na sukcesywne i systematyczne przekazywanie wiedzy.

W trakcie szkolenia Użytkownik zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:
  • Ogólna budowa aparatu
  • Środki bezpieczeństwa 
  • Eksploatacja i konserwacja 
  • Klawiszologia
  • Oprogramowanie:
    • użytkowanie i konfiguracja (dotyczy niektórych aparatów)
  • Wykonanie przykładowego testu/badania (część praktyczna)


W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne szkolenia medyczne prowadzone przez naszych konsultantów.