Aktywność elektryczna mózgu – podstawy fizjologiczne

Budowa mózgu

Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym i rozwiniętym organem w naszym organizmie. Jest najbardziej złożoną ze znanych nam struktur żywych we wszechświecie.

Mózg, a dokładnie mózgowie stanowi podstawową część układu nerwowego, konkretnie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Umiejscowiony jest w czaszce głowy otoczony trzema oponami. Czaszka wypełniona jest płynem mózgowym.

Mózg u człowieka stanowi centrum dowodzenia, to dzięki niemu są utrzymywane wszystkie parametry fizjologiczne wymagane do życia. Mózg wydaje wszelkie rozkazy, w nim znajduje się nasza świadomość, ośrodki zapamiętywania oraz stanowi podstawową jednostkę odbierania i przetwarzania danych odbieranych ze świata zewnętrznego za pośrednictwem zmysłów.

Mózg zbudowany jest z dwóch podstawowych substancji :

- istoty szarej

- istoty białej

Z istoty szarej zbudowana jest kora mózgowa - pofałdowana zewnętrzna warstwa półkul mózgowych oraz zewnętrzna część móżdżka, zawierająca ponad 70 % wszystkich komórek mózgu. Podstawowym elementem budowy są pęczki komórek nerwowych (neuronów).

Istota biała wypełnia wnętrze półkul mózgowych i móżdżka. Zbudowana jest z aksonów oraz oligodendrocytów[1]. Nie występują w niej ciała neuronów. Aksony otoczone są osłonką mielinową[2] , która nadaje im biały kolor. Włókna istoty białej tworzą drogi nerwowe łączące poszczególne struktury układu nerwowego w jedną funkcjonalną całość.

Mózgowie składa się z półkul mózgowych, móżdżku i pnia mózgu.

 

[1] Oligodendrocytykomórki gleju formujące osłonki mielinowe w centralnym układzie nerwowym.

 

[2] Osłonka) mielinowa, zwana także rdzennąosłonka włókien nerwowych tworzona przez oligodendrocytyośrodkowym układzie nerwowym i przez komórki Schwannaobwodowym układzie nerwowym.