EnPol Sp. z o.o. - komory hiperbaryczne, aparatura dla neurologii, pulmonologii, technologii leczenia ran: zimna plazma - Plasma Care, 24h miejscowa tlenoterapia - Natrox

Wspieramy medycynę i rehabilitację od 1989 roku

Autoryzowany dystrybutor komór hiperbarycznych 
i aparatury dla neurologii

Dane teleadresowe: 
ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa

Dane kontaktowe:
tel. 22 813 37 01, 22 813 79 03
fax 22 813 77 59

ENPOL|ENPOL-LTD.PL| |ENPOL|ENPOL-LTD.PL
 

Facebook Facebook     Instagram Instagram      Youtube  Youtube

 

Skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści z checią odpowiedzą na pytania, przedstawią ofertę i doradzą!

 

Napisz do nas już dziś !

* - pola wymagane

Nasza lokalizacja

 

 

Przepisy i informacje dotyczące wyrobów medycznych

Nowe rozporządzenie UE - MDR - w sprawie wyrobów medycznych ma na celu zmaksymalizowanie przestrzegania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych oraz harmonizację zasad wprowadzania ich do obrotu i używania na wynku unijnym. Rozwiązania mają zagwarantować szerszą identyfikację wyrobów medycznych i ich producentów, a także innych podmiotów w łańcuchu dostaw, zapewniając tym samym skuteczniejszy nadzwó a użytkownikom łatwiejszy dostęp do informacji nt. wyrobów.

Dlatego też nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującą dyrektywą MDR.

WIęcej informacji o wyrobach medycznych znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.enpol-ltd.pl/baza-wiedzy/przepisy-i-informacje-dotyczace-wyrobow-medycznych

Nota prawna

Administrowanie danymi osobowymi:

Administratorem danych osobowych jest firma Enpol sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 217/1. Przetwarzane będa one wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

Wysyłając zapytanie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie  danych osobowych do celów marketingowych przez firmę Enpol sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 217/1 (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, możliwość ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Sąd Rej. m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp. KRS 0000034193
BANK PKO S.A. II/O Warszawa 50 1240 1037 1111 0010 6090 3915

NIP 113-00-08-638  KZ 51 000,00 PLN

NOTA PRAWNA:

Dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani reklamy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części informacji zawartych na niniejszej stronie bez uprzedzenia., nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność informacji  publikowanych na niniejszej stronie internetowej. Czytanie strony jest dobrowolne i nie jest to informacja podawana w mediach masowego przekazu, socjalmediach czy informacji publicznej. Strona www.enpol-ltd.pl jest katalogiem firmy EnPol.

Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszego serwisu internetowego są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, udostępniana lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody. Właścicielem serwisu jest firma EnPol sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 217/1 NIP: 113-00-08-638.

Publikowanie całości lub części materiałów możliwe jest tylko po podaniu źródła wraz z odnośnikiem w postaci linku podstrony www.enpol-ltd.pl

Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej ani reklamy, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia ani nie namawiają do zakupu produktów - stanowią tylko i wyłącznie katalog firmy EnPol. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a stroną. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

 

Polityka prywatności
Administratorem Państwa danych osobowych jest Enpol sp z o. o. siedzibą: ul. Grochowska 217/1, 04-077 Warszawa.

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);

 2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;

 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez naszą spółkę;

 4. prowadzenie działań marketingowych;

 5. dochodzenie roszczeń;

 6. archiwizacja;

 7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;

 8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;

 9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na spółce Enpol sp. z o. o.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;

 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;

 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;

 2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;

 3. kancelariom prawnym, którym spółka Enpol sp. z o. o. zleciła prowadzenie postępowania;

 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości);

 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;

 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,

 2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

 5. przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez spółkę Enpol sp. o. o. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez spółkę Enpol sp. z o. o. i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. 

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres enpol#enpol-ltd.pl, w temacie maila należy wpisać dokładnie "Wycofanie zgód".

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę enpol@enpol-ltd.pl

 1. Ustalenia końcowe
  Oferty zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.