Miejscowa ciągła tlenoterapia - zastosowanie w medycynie

Istnieje wiele powodów, dla których rany nie zawsze goją się tak, jak powinny. Kluczowym elementem procesu
gojenia się ran jest tlen 1,2. Niestety, u pacjentów z ranami przewlekłymi perfuzja jest często niewystarczająca, co zmniejsza zdolność rany do gojenia się 3. W takiej sytuacji dostarczenie tlenu z zewnętrznego źródła może pozytywnie wpłynąć na proces gojenia.

Dlaczego warto rozważyć zastosowanie tlenowej terapii ran NATROX®?

Tlenowa terapia ran NATROX® to proste urządzenie mobilne, które w sposób ciągły (24/7) dostarcza do łożyska rany czysty, nawilżony tlen. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania na skomplikowane, wolno gojące się lub niegojące się rany. Terapia NATROX® O2 może być stosowana w każdej fazie gojenia się ran w połączeniu z dowolnym opatrunkiem wtórnym.

Kiedy warto rozważyć terapię NATROX® O2
  • Jeśli występują objawy kliniczne świadczące o tym, że rana jest niedotleniona.
  • Jeśli rana nie reaguje na standardowe leczenie.
  • Jeśli u pacjenta występują choroby współistniejące lub czynniki ryzyka, które czynią go bardziej podatnym na powikłania związane z ranami.

 

Literatura

1. Castilla, D.M., Liu, Z-J., Velazquez, O.C., 2012. Oxygen: implications for healing. Adv Wound Care, 1(6) pp.225-30.
2. Eisenbud, D.E., 2012. Oxygen in wound healing: Nutrient, antibiotic, signalling molecule and therapeutic agent. Clin Plastic Surg, 39 pp.293-310.
3. Armstrong, D.G., Cohen, K., Courric, S., et al., 2011. Diabetic foot ulcers and vascular insufficiency: our population has changed but our methods have not. J Diabetes Sci Technol 5(6) pp.1591-5.
4. Consensus round table meeting: Topical oxygen therapy for healing complex wounds. 2018. London: Wounds International.
5. Serena, T.E., Bullock, N.M., Cole, W., et al., 2021. Topical oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers; a multicentre open randomised controlled trial. J Wound Care, 30(Sup5) s7-14.
6. Jones, N., Curran, G., Ivins, N., et al., 2017. The role of topical oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulceration. [Poster presentation] 2017 Wounds UK: Harrogate.
7. Hayes, P., 2018. Topical oxygen therapy for foot ulcers. [Poster Presentation] 2018 EWMA: Poland.
8. Harding, K., Cross, K., Kaufman, H., et al., 2020. Findings from an expert panel meeting on NATROX® Oxygen Wound Therapy. Wounds Int, 11(1) p.50.