Zastosowanie zimnej plazmy w leczeniu ran: opis przypadku

Leczenie ran przewlekłych pozostaje poważnym problemem medycznym i społecznym. Istnieje wiele innowacyjnych podejść terapeutycznych do leczenia ran przewlekłych, z których jednym jest terapia zimną plazmą. Ten opis przypadku opisuje 85-letniego pacjenta, który zgłosił się z przewlekłą raną na podudziu prawej nogi. Pomimo wielokrotnego chirurgicznego oczyszczania rany stan rany nie uległ poprawie. Dlatego autorzy zainicjowali terapię zimną plazmą jego przewlekłej rany. Dzięki wielokrotnemu zastosowaniu zimnej plazmy rana została całkowicie wygojona w ciągu 8 tygodni. Jako procedura nieinwazyjna leczenie zimną plazmą było dobrze tolerowane i nie powodowało działań niepożądanych. Przedstawiony opis przypadku dostarcza obiecujących wyników i może stanowić podstawę do dalszych badań potwierdzających skuteczność aktywnych opatrunków z zimną plazmą w leczeniu ran przewlekłych.