Zimna plazma atmosferyczna (CAP) zastosowanie

Zimna plazma atmosferyczna (CAP) była wykorzystywana w wielu dziedzinach medycyny i stała się obiecującą technologią medyczną. Urządzenia generujące CAP są bezpieczne i łatwe w obsłudze, a dzięki postępowi w dziedzinie elektroniki i mikroczipów można je obecnie wytwarzać niskim kosztem. Podstawowym zastosowaniem CAP jest technologia przeciwdrobnoustrojowa o szerokim spektrum działania. Ze względu na dużą częstość występowania zakażeń wywołanych przez mikroorganizmy lekooporne, metoda leczenia nieoparta na antybiotykach, taka jak CAP, jest bardzo obiecująca terapeutycznie, szczególnie w dziedzinie leczenia ran. Oprócz właściwości przeciwdrobnoustrojowych, leczenie CAP poprawia gojenie się ran poprzez zwiększenie mikrokrążenia skórnego, stymulację monocytów i proliferację keratynocytów. CAP był używany przez dentystów do dezynfekcji zębów, wzmagania aktywności fibroblastów dziąseł, a nawet wybielania zębów. CAP może zwalczać wzrost guza poprzez zwiększanie skuteczności przeciwnowotworowych środków terapeutycznych, reaktywację szlaków apoptozy lub regulację w dół miejsc genów związanych ze wzrostem. Większość badań związanych z opieką zdrowotną nad PZP przeprowadzono w ciągu ostatnich 15 lat; dziedzina jest stosunkowo młoda i wymaga dodatkowych badań, a także potwierdzenia istniejącej literatury pomocniczej. Celem tego raportu jest przedstawienie czytelnikowi przeglądu terapeutycznego zastosowania technologii zimnej plazmy.