Plasma Care ® - zimna plazma do leczenia ran - cold atmospheric plasma CAP

Przenośne urządzenie do generowania zimnej plazmy - zastosowanie przy leczeniu ran, trądziku i medycynie estetycznej.
Linia naszych urządzeń Plasma Care ® to poręczne, przenośne urządzenia medyczne, które generują zimną plazmę atmosferyczną z otaczającego powietrza w celu przyśpieszania procesów gojenia i regeneracji.
Nasze urządzenia wykorzytują zimną plazmę w celu oczyszczania ran i części ciała wszędzie tam, gdzie mogą się namnażać bakterie, wirusy i grzyby.

Nasze urządzenie PlaasmaCare ® to innowacyjne urządzenie zdolne do dezynfekcji i usuwanie bakteriioraz innych drobnoustrojów i rewolucjonizuje leczenie bolesnych ran i schorzeń skóry.

Podstawowe zalety terapii plazmą Plasma Care ®:

  • skuteczność redukcji bakterii - prawie 100%
  • eliminacja patogenów lekoopornych
  • tylko 1 minuta na aplikację 
  • brak rozwoju oporności
  • brak uszkodzeń tkanek
  • przenośna i łatwa w użyciu

 

Zastosowanie zimnej plazy Terra Plasma

Zimna plazma atmosferyczna (ang. cold atmospheric plasma, CAP) jest mieszaniną elektronów, jonów, reaktywnych form tlenu, promieniowania UV oraz ciepła, która może zabijać bakterie, zarodniki, grzyby i wirusy oraz neutralizować biofilmy. CAP wykazuje fizyczny mechanizm działania, generując mikropory w błonie komórkowej mikroorganizmów i niszcząc ich DNA w procesie utleniania.

Jednocześnie komórki eukariotyczne pozostają bezpieczne, gdyż ich DNA chronione jest błoną jądrową. Finansowane przez UE badanie wykonalności o nazwie plasma Care miało na celu udostępnienie umożliwiającej dezynfekcję ran technologii CAP szerszej grupie odbiorców, tworząc przenośne urządzenie do użytku profesjonalnego i domowego dla pacjentów.

Innowacyjna technologia przeciwdrobnoustrojowa Terra Plasma® terraplasma GmbH ma w swoim portfolio opracowane przez siebie technologie oparte na generowaniu CAP i wykorzystywaniu jej do celów klinicznych.

 

Jak działa Plasma Care ?

terra plasma - zimna plazma

Terra Plasma® opracowała metodę  „dezaktywacji bakterii przy pomocy urządzenia medycznego Plasma Care® CAP w przypadku bolesnych ran i zranień przewlekłych jest niezwykle skuteczna i stanowi alternatywę dla antybiotyków i substancji odkażających stosowanych na skórę”. Wykorzystanie CAP Plasma Care® w procesie gojenia ran zostało dobrze udokumentowane u pacjentów cierpiących z powodu zakażonych ran chronicznych i półpaśca.

Dane kliniczne wykazały, że rany potraktowane tą technologią goiły się lepiej. Jednocześnie nie odnotowano działań niepożądanych ani reakcji alergicznych.

Co ważne, terapia ta jest szybka i bezbolesna.

 

Szybkie działanie

Wymaga jedynie minuty, by zabić prawie 100 % patogenów. Ponadto, fizyczny mechanizm działania technologii CAP w Plasma Care® czyni ją odpowiednią do stosowania w przypadku szczepów lekoopornych, które często nabywane są przez pacjentów w trakcie długoterminowego leczenia szpitalnego i antybiotykami.

Idea stojąca za urządzeniem plasma care® zakłada utrzymanie określonych cech ergonomicznych urządzenia plasma care®, takich jak bezprzewodowość oraz wykorzystanie pośredniego źródła plazmy i sterylnego, jednorazowego ochraniacza, który ogranicza ryzyko zakażenia krzyżowego.

Jednocześnie, zminiaturyzowane urządzenie Plasma Care® może potencjalnie zastąpić tradycyjny proces odkażania ran w praktycznie dowolnym miejscu. Co więcej, firma terraplasma GmbH ma nadzieję na rozszerzenie możliwości urządzenia plasma care®, aby można było je wykorzystać przeciwko chorobom skóry, takim jak trądzik, którego leczenie jest zwykle czasochłonne i kosztowne.

Plazma Plasma Care® stosowana jest również w stomatologii i w leczeniu nowotworów, w ginekologii, chirurgii onkologicznej, urologii oraz kardiochirurgii czy torakochirurgii. Jej działanie polega z jednej strony na usuwaniu mikroorganizmów z powierzchni biologicznych i sprzętu medycznego, a z drugiej zaś, koncentrując jej działanie na komórkach fizjologicznych i nowotworowych, hamuje rozwój nowotworów, przyspieszając gojenie trudnych ran.

Działanie plazmy zależy od wielkości dawki. Małe dawki niszczą drobnoustroje a średnie przyspieszają gojenie ran zwiększając proliferację komórek, wydzielanie czynnika wzrostu oraz apoptozę komórek nowotworowych.

  • Gojenie się ran i walka z bakteriami
  • Ten rodzaj plazmy wykazuje zadziwiające efekty w gojeniu się ran.
  • Zjonizowane gazy zamykają rany przewlekłe, zabijają bakterie oporne na wiele leków, dezynfekują i sterylizują.
  • Powstałe pole elektryczne powoduje głęboką stymulację leczonej skóry i powierzchni rany, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymującym się zwiększonym mikrokrążeniu.

Komórki są zatem lepiej zaopatrywane w tlen i składniki odżywcze, a tym samym przyśpiesza się gojenie rany.

W badaniu około 350 pacjentów cierpiących na przewlekłe rany i różnego rodzaju choroby skóry liczba patogennych zarazków w ranach leczonych plazmą została zmniejszona o kolejne od 30 do 40 procent.

Zimna plazma pomaga również walczyć z bakteriami opornymi na działanie antybiotyków oraz innymi, niepodatnymi na działanie leków patogenami.

Te jej właściwości znajdują zastosowanie m.in. w stomatologii w walce z bakteriami bytującymi na powierzchni zębów w postaci trudnych do zwalczenia biofilmów, które powodują zakażenia ust, zębów czy dziąseł.

 

 

terra plasma - zimna plazma

 

Skontaktuj się z nami po więcej informacji. 

 

Terra plasma

Słowa kluczowe:

plasmaCare, terraplasma GmbH, zimna plazma atmosferyczna (CAP), urządzenie domowe plasma care®, trądzik, dezynfekcja, przenośne, gojenie ran, leczenie ran plazmą, zimna plazma w medycynie, zimna plazma

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie bez zgody zabronione. Powielanie bez zgody grozi sankcjami karnymi i finansowymi.  

Urządzenia Plasma Care są urządzeniami medycznymi i służą do zastosowań profesjonalnych. Firma EnPol sp. z o. o. po dostawie zapewnia profesjonalne szkolenie z obsługi, techniki i bezpiecznej eksploatacji. Nasze urządzenia medyczne posiadają instrukcję obsługi, etykiety i oznaczenia producenta. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietami bądź skonsultować się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Państwa. Urządzenia Plasma Care powinny być używane pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty. 

Producent: terraplasma medical GmbH

Plasma Care® jest wyrobem medycznym używanym do dezynfekcji ran za pomocą zimnej plazmy atmosferycznej. Ma podobny rozmiar i wagę podróżnej "suszarki" do włosów, jest ładowany, ma żywotność baterii co najmniej 200 godzin w pełnym
naładowaniu. W związku z tym urządzenie może być stosowane zarówno w sektorze klinicznym, jak i prywatnym, a także w dziedzinie usług opieki ambulatoryjnej i przez specjalistów od leczenia ran. Plasma care® jest ładowana indukcyjnie za pomocą stacji dokującej.

 

Starsi pacjenci z chorobami współistniejącymi mają większą skłonność do rozwoju strony operacyjnej zaburzenia gojenia się ran infekcyjnych. Nadwerężają one dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne i stanowią ryzyko infekcji. Optymalna pielęgnacja ran w połączeniu z zimną plazmą

Terapia poprawia środowisko rany, dzięki czemu nawet pacjenci z problematyczną raną warunki i współistniejące choroby mogą wyzdrowieć w rozsądnym czasie.

 

„Używamy Plasma Care® jako terapii uzupełniającej, wspomagającej szybkie gojenie się ran i zapobiegającej infekcjom”.
Johannesa Schwaigera
CEO Ellipsa, Ratyzbona

„Używam plazmy do leczenia ran z DFS i przewlekłymi owrzodzeniami i zauważyłem dobre działanie wspomagające w przypadku wielu ran. Terapia zimną plazmą to obiecujące podejście do standardowej opieki”.
Dr Nikolaus Scheper, Marl
Specjalistyczna Diabetologia

"Zimną plazmę można stosować od pierwszego dnia (faza wysięku) do ostatniego dnia (powstawanie nabłonka/blizny). Aplikacja jest bardzo prosta, ponieważ urządzenie jest bardzo poręczne i małe"
Rahel Wyss
Opiekun ran Szwarcaria

WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW

Drobna rana

Sytuacja początkowa: Pacjent, 39 lat, zdrowy i aktywny sportowo. Tworzenie się pęcherzy w bucie narciarskim prowadzi do otwartego, sączącego i bolesnego pęcherza.

Przebieg leczenia:

Leczenie 4 dni, 1 min - PlasmaCare, rana pokryta opatrunkiem hydrokoloidowym. Przez cały okres leczenia rana była nadal pod silnym obciążeniem mechanicznym – pacjentka mogła kontynuować jazdę na nartach.

Cały raport - Tutaj

 

Pooperacyjny kikut zaburzenia gojenia się rany
Sytuacja początkowa:

Pacjentka (63 lata, kobieta): urazowa amputacja kości piszczelowej, zaburzenie gojenia się rany pooperacyjnej na kikucie (powierzchnia nośna protezy) po plastyce płata, rana istnieje od 1,5 roku, brak infekcji.

Przegląd leczenia:

9 zabiegów PlasmaCare (CAP) (1 min/13 cm²) wykonanych w ciągu trzech i pół tygodnia. Zmniejszenie rozmiaru rany z 2,04 cm x 1,87 krzywki do 0,48 cm x 0,51 cm.

Cały raport - Tutaj

 

Zaburzenia gojenia się rany pooperacyjnej po osteosyntezie złamania z przemieszczeniem kości ramiennej u 28-letniej pacjentki.
Sytuacja początkowa:

Pacjentka 28-letnia, bez chorób współistniejących, WHS po osteosyntezie płytki, WHS po zdjęciu szwów z wydzieliną ropną. Pacjent ma alergię na gips.


Przebieg leczenia:

Zabieg codziennie, 3 minuty. Po tygodniu znaczna poprawa: brak oznak infekcji i bólu. Po kolejnych 3 dniach rana się zagoiła.

Cały raport - Tutaj

 

Stopa cukrzycowa
Sytuacja początkowa:

Pacjent (50 lat, mężczyzna): Cukrzyca typu II, zespół stopy cukrzycowej; graniczna amputacja czwartego palca po lewej stronie. Zakażenie rany częściowo opornymi maczugowcami, enterokokami i gronkowcami.

Przegląd leczenia:

2 zabiegi/tydzień przez pierwsze 3 tygodnie, następnie 1 zabieg co 2 – 4 tygodnie (9 zabiegów w ciągu 12 tygodni) w ramach zmiany opatrunku w klinice.
Gojenie po rozpoczęciu terapii plazmą i przy optymalnym leczeniu rany z chirurgicznym opracowaniem rany, odciążeniem, odpowiednim opatrunkiem itp.

 

 

„Leczenie trudno gojącej się grzybicy paznokci i skóry stopy cukrzycowej za pomocą osocza”


Pacjentka (80 lat, kobieta) z cukrzycą, historia: amputacja prawej stopy poniżej kolana i amputacja czwartego palca lewej stopy trzy lata temu. Dostała grzybicy stopy lewej, leczenie maścią przeciwgrzybiczą przez 4 tygodnie było nieskuteczne, podobnie jak doustne leczenie przeciwgrzybicze etanolanem fosrawukonazolu-L-lizyny. Następnie pacjent był codziennie leczony zimnym osoczem. Po tygodniu wymazy i stan stopy uległy poprawie, terapię przeciwgrzybiczą zastąpiono terapią zimną plazmą połączoną z maścią nawilżającą. Pacjenta można było wypisać wyleczonego po 3 tygodniach.

Wyniki opyblikowano w: „Dermatology Therapy Wiley 27.08.2021“

 

1.  Textbook of Good Clinical Practice in Cold Plasma Therapy

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-87857-3_7

Aktywne formy tlenu i azotu (ROS) są niezbędnymi składnikami życia. W przeciwieństwie do długo głoszonej opinii, że te reaktywne cząsteczki są jedynie produktami ubocznymi oddychania komórkowego i uszkodzenia tkanek, pogląd ten został zaktualizowany w ostatniej dekadzie. ROS są krytycznymi cząsteczkami sygnałowymi regulującymi procesy biochemiczne, a ich produkcja jest zachowanym ewolucyjnie i skutecznym mechanizmem zwalczania infekcji. Dlatego też lokalny poziom i aktywność RFT oraz wytwarzających je enzymów regulują zdrowie i chorobę, a także efekty terapeutyczne tych ostatnich. W przełomowej próbie wykorzystania terapeutycznej mocy reaktywnych form tlenu, technologia zimnej plazmy generująca mnóstwo różnych typów reaktywnych form tlenu jest wprowadzana jako nowatorska koncepcja w medycynie. Miejscowe i kontrolowane stosowanie takich mieszanin ROS otwiera nowe możliwości w terapii chorób miejscowych, zwłaszcza w dermatologii. W tym rozdziale przedstawiono główne zasady działania zimnej plazmy w medycynie, w tym dobrze zbadany wkład ROS i niedawno pojawiające się dowody naukowe dotyczące innych składników plazmy, które prawdopodobnie zwiększają obserwowane efekty biomedyczne.

Rany przewlekłe stanowią dość niejednorodną grupę chorób. Najczęstszymi przyczynami powstawania ran skóry są zaburzenia krążenia żylnego i/lub tętniczego, cukrzyca lub stały ucisk na skórę (odleżyny), które często prowadzą do rozwoju owrzodzeń skóry. Tak więc przewlekłymi ranami są głównie owrzodzenia podudzi (z przeważającymi owrzodzeniami żylnymi podudzi), zespół stopy cukrzycowej i odleżyny dolnej części pleców. Oczyszczanie rany, powierzchowna redukcja zarazków, nowoczesne opatrunki, które utrzymują wilgoć w ranie, ale nadal umożliwiają wymianę powietrza, oraz pończochy uciskowe lub bandaże to cechy charakterystyczne nowoczesnego leczenia ran. Zastosowanie biokompatybilnej, zimnej plazmy pod ciśnieniem atmosferycznym (CAP) jest innowacyjnym dodatkiem do tych zabiegów, ponieważ CAP łączy w sobie kilka metod leczenia w ramach jednej aplikacji. Po pierwsze, leczenie plazmą wspomaga gojenie się ran poprzez skuteczne i szerokie działanie przeciwdrobnoustrojowe, ponieważ zarazki często utrudniają proces gojenia. Po drugie, unikalny skład osocza pośredniczy w różnych efektach, które pozytywnie wpływają na środowisko rany w różnych fazach gojenia się rany (np. obniżenie pH, poprawa mikrokrążenia i stymulacja komórek). Międzynarodowy krajobraz badawczy, w tym nasze badania, pokazuje, że stosowanie osocza jest bezpieczne, skuteczne i ma zastosowanie medyczne.

 

2. Comprehensive Clinical Plasma Medicine - Cold Physical Plasma for Medical Application

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-67627-2

Ten podręcznik jest pierwszym, który dotyczy zintegrowanego zespołu klinicznego medycyny plazmowej w badaniach, nauczaniu i opiece medycznej.

Przedstawia stan wiedzy  klinicznej o zastosowaniu zimnej plazmy w medycynie 

Napisane przez wiodących ekspertów w tej dziedzinie

Wraz z dopływem energii plazma fizyczna powstaje w wyniku jonizacji atomów lub cząsteczek gazu. Plazmy mające zastosowanie w medycynie powstają w środowisku atmosferycznym. Biologiczne efekty plazmy, które są potencjalnie przydatne w zastosowaniach medycznych, są głównie pośredniczone przez zmiany w ciekłym środowisku komórkowym i tkankowym przez reaktywne (aktywne redoks) formy tlenu i azotu. Ponieważ wiele form reaktywnych generowanych przez osocze jest częścią regularnych procesów fizjologicznych i biochemicznych w komórkach ssaków, organizmy mają skuteczne systemy reagowania na egzogenne wyzwania ze strony gatunków reaktywnych. Niska intensywność leczenia plazmą (krótki czas leczenia) powoduje aktywację komórek, która jest główną podstawą gojenia ran wspomaganego plazmą. Często obserwuje się wzrost produkcji białek sygnałowych oraz zmiany w ruchliwości i metabolizmie komórek, czy zmiany w kontaktach komórkowych i białkach kotwiczących. Większa intensywność leczenia osoczem (dłuższy czas leczenia) skutkuje inaktywacją komórek poprzez indukcję apoptozy, co może otworzyć nowe możliwości w leczeniu raka.

Ten rozdział wprowadza czytelnika w ogólne właściwości fizyczne plazmy, a następnie skupia się na zimnej plazmie atmosferycznej (CAP). Ta gałąź technologiczna jest szczególnie ważna dla zastosowań biomedycznych. Dokonano przeglądu technologicznej perspektywy generowania CAP za pomocą różnych koncepcji zrzutów gazowych i ich zastosowań oraz przedstawiono koncepcje ich technicznej realizacji. Omówiono wyzwania i rozwiązania związane z konkretnymi koncepcjami źródeł plazmy. Wyróżniono aktualnie dostępne produkty medyczne o szerokim zapleczu naukowym. Wreszcie, autorzy przewidują przyszłe rozwiązania techniczne prezentujące szerokie pasmo inżynierii plazmowej.