telefon: +48-22-813 37 01, +48-22-813 79 03
      fax: +48-22-813 77 59

EnPol Sp. z o.o.
ul. Grochowska 217/1
04-077 Warszawa
tel. 22 813-37- 01  lub  22  813- 79- 03
fax 813 77 59
e-mail:
Sąd Rej. m. st. Warszawy XIII Wydz. Gosp.  KRS 0000034193
BANK PKO S.A. II/O Warszawa 07124010241111000002674489

NIP 113-00-08-638  KZ 51 000,00 PLN