Serwis aparatury medycznej

Serwis aparatury medycznej

Do Państwa dyspozycji pozostają przeszkoleni inżynierowie z doświadczeniem w serwisowaniu sprzętu medycznego. W trosce o nieprzerwaną pracę urządzeń medycznych proponujemy szpitalom, gabinetom prywatnym i innym placówkom kompleksowy serwis urządzeń medycznych. 

Klientom korzystającym z serwisu urządzeń medycznych zapewniamy szybką reakcję na wezwanie oraz fachowe wykonanie prac naprawczych przez doświadczonych i wykwalifikowanych inżynierów.

Współpraca z nami to gwarancja:

 • szybkiej reakcji,
 • profejonalnej i szybkiej naprawy,
 • najkrótszy możliwy czas sprowadzania części zamiennych,
 • wysokiej jakości przeglądy techniczne aparatury do badań EMG, ENG, EEG, EP oraz komór hiperbarycznych 
 • dodatkowa zdalna pomoc techniczna,
 • wykwalifikowanej kadry posiadającej odpowiednią wiedzę i umiejętności.
Zakres usług:

Zakres usług:

 • instalacje sprzętu medycznego
 • szkolenia w zakresie obsługi aparatów
 • przeglądy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne zgodnie z najnowszymi normami i rozporządzeniami
 • badanie bezpieczeństwa elektrycznego aparatury medycznej
 • naprawy gwarancyjne
 • naprawy pogwarancyjne
 • wystawianie ekspertyz technicznych
 • wycena aparatury

Nasi specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonywanych prac, którą regularnie poszerzają uczestnicząc w szkoleniach. Dysponujemy bardzo szerokim asortymentem części zamiennych do sprzedawanych aparatów, co w przypadku awarii, pozwala na jej natychmiastowe usunięcie. Wszystkie prace naprawcze objęte są gwarancją.

W sprawach dotyczących wszelkich aspektów technicznych prosimy o kontakt z Działem Serwisu, w którym można:

W sprawach dotyczących wszelkich aspektów technicznych prosimy o kontakt z Działem Serwisu, w którym można:

 • uzyskać pomoc dotyczącą obsługi sprzętu
 • złożyć zlecenie serwisowe
 • uzyskać informacje o stanie naprawy

Przepisy prawne dotyczące serwisu

Informujemy, że od dnia 18 września 2010 r. obowiązuje Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych. Reguluje ona między innymi odpowiedzialność użytkowników wyrobów medycznych i nakłada na nas, i Państwa pewne obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i serwisowany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Użytkownik takiego wyrobu ma obowiązek przestrzegania instrukcji używania, jak i również przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych, w tym również regularną wymianę części eksploatacyjnych (zgodnie z zaleceniami producenta).

Dodatkowo ustawodawca zobowiązuje producenta, importera i dystrybutora sprzętu medycznego, do wyznaczenia podmiotu upoważnionego do przeprowadzania czynności serwisowych na terenie Polski. Podmiot ten musi posiadać niezbędną wiedzę, sprzęt i odpowiednio wyszkolony personel do fachowej instalacji, okresowych lub doraźnych: konserwacji, obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa. Nasza firma jako profesjonalny podmiot wykonuje wszystkie te usługi.