System leczenia ran tlenem NATROX®

OPIS PRODUKTU
System leczenia ran tlenem NATROX® jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do podawania czystego, nawilżonego tlenu bezpośrednio na ranę w celu wspomagania naturalnego procesu gojenia
i stymulowania gojenia.

 

 

WSKAZANIA DO STOSOWANIA NATROX

System NATROX® jest przeznaczony do leczenia ran przez wtórnie gojenie (ziarninowanie), które ma dobroczynny skutek dzięki miejscowej tlenoterapii, w tym do leczenia następujących typów ran:
Owrzodzenie w przebiegu stopy cukrzycowej
Owrzodzenie nóg (żylne, tętnicze i mieszane)
Urazy spowodowane uciskiem
Rany pooperacyjne i pourazowe
Może być stosowany pod opatrunkami uciskowymi.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie należy stosować u pacjentów z rozpoznaną nadwrażliwością na którykolwiek z komponentów tego systemu.
Nie należy stosować u pacjentów z następującymi schorzeniami:
Rany nowotworowe lub potencjalnie nowotworowe
Rany leczone miejscowo za pomocą maści lub kremów
Nierozpoznane głębokie rany otwarte lub rany drążące
Rany z martwicą
Nieleczone zapalenie szpiku
Należy zaprzestać używania, jeśli pojawią się oznaki nadwrażliwości.

OSTRZEŻENIA

Należy usunąć urządzenie NATROX® OG podczas wykonywania badań rezonansu magnetycznego. W tym czasie system NATROX® ODS może być pozostawiony na ranie.
Nie należy używać tego produktu, jeśli ma on uszkodzony przewód zasilający, zasilacz lub wtyczkę. Jeśli te elementy są zużyte lub uszkodzone, należy skontaktować się z firmą Inotec AMD.
Modyfikacja urządzenia NATROX® jest zabroniona.

System NATROX®
Powinien być stosowany pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego lub osób posiadających odpowiednie kwalifikacje w zakresie leczenia ran.
Nie powinien być wystawiany na działanie zbyt wysokiej temperatury.
Powinien być utrzymywany w stanie suchym.
Komponenty, urządzenie NATROX® OG i system ODS mogą być używane tylko razem i nie mogą być łączone z żadnymi innymi urządzeniami.
Nie został dopuszczony do stosowania u niemowląt i dzieci.
Nie jest przeznaczony do stosowania u zwierząt.

System NATROX® ODS - aplikatory
Nie należy używać, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub uszkodzone.
Nie należy używać ponownie ze względu na ryzyko infekcji. Zużyte materiały ODS mogą zawierać wysięk (płyn z rany).

Urządzenie NATROX® OG
Nie powinno być sterylizowane, sterylizowane w autoklawie ani przepłukiwane wodą lub jakimkolwiek innym płynem.
Powinno być dokładnie czyszczone powierzchniowo zgodnie z lokalnymi zasadami obowiązującymi między pacjentami.

Elektryczny sprzęt medyczny wymaga zastosowania środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej (EMC).
Przenośne i mobilne urządzenia wykorzystujące do komunikacji częstotliwości radiowe (RF) mogą mieć wpływ na elektryczne urządzenia medyczne.

Niezastosowanie się do wszystkich wskazań i zaleceń dotyczących użytkowania może prowadzić do uzyskania gorszych od optymalnych wyników działania systemu NATROX®.

Przykładowe symbole użyte na systemie dostarczania tlenu NATROX®

Przykładowe symbole, pełne objaśnienie znajduje się w instrukcji obsługi.

Oznaczenie CE wydane zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG
w sprawie wyrobów medycznych, z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez dyrektywę 2007/47/WE.

Urządzenie medyczne klasy II

Części aplikacyjne typu BF.