Komora hiperbaryczna a COVID

Preliminary Research on the Effect of Hyperbaric Oxygen Therapy in Patients with Post-COVID-19 SyndromeDiana

Kitala 1, Wojciech Łabuś 2, Jerzy Kozielski 2, Przemysław Strzelec 2, Mariusz Nowak 2, Grzegorz Knefel 2, Piotr Dyjas 2, Krzysztof Materniak 2, Jolanta Kosmala 2, Jolanta Pająk 2, Jolanta Czop 2, Barbara Janda-Kalus 2, Barbara Marona 2, Anna Nowak-Wróżyna 2, Marcin Gierek 2, Jan Szczegielniak 3, Marek Kucharzewski 2

Affiliations expandPMID: 36615108
PMCID: PMC9821575
DOI: 10.3390/jcm12010308

 

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36615108/

Streszczenie badania:
Negatywne konsekwencje i powikłania medyczne COVID-19 mogą utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy po początkowym wyzdrowieniu. Konsekwencje te mogą obejmować udar, cukrzycę, zmniejszoną zdolność dyfuzyjną płuc, bezdech senny, zwłóknienie płuc, arytmię, zapalenie mięśnia sercowego, zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, wahania rytmu serca, problemy ze snem, problemy z pamięcią, nerwowość, niepokój i inne zaburzenia neurologiczne.

Do wstępnego programu włączono 31 pacjentów obu płci, którzy zgłosili objawy związane z wcześniejszą chorobą COVID-19. Pacjenci byli poddani sesjom hiperbarycznym w wielomiejscowej komorze hiperbarycznej. Każdy pacjent przeszedł cykl 15 sprężeń do 2,5 ATA. Przed pierwszą sesją każdy uczestnik wykonał gazometrię krwi żylnej, próbę Fullertona oraz dwa badania spirometryczne (jeden przed testem Fullertona i jeden po teście). Pacjenci wypełniali testy psychotechniczne, kwestionariusz jakości życia (polska wersja kwestionariusza EQ-5D-5L) oraz kwestionariusz dotyczący specyficznych objawów towarzyszących chorobie i objawów poinfekcyjnych.

Wyniki wykazały znaczną poprawę w takich obszarach jak jakość życia, wytrzymałość i siła, niektóre parametry spirometryczne, luka anionowa i poziomy mleczanów, pamięć robocza i uwaga w grupie leczonych pacjentów.

Natomiast nie było zmian pH, pO2, pCO2, glukozy i nadmiernych wartości zasadowych. Wywiad uzupełniający potwierdził, że korzystne efekty utrzymywały się w czasie.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, w tym wyraźną poprawę stanu klinicznego pacjenta, można stwierdzić, że zastosowanie 15 sesji sprężeń wiązało się czasowo z zauważalną poprawą parametrów zdrowotnych i wydolnościowych oraz poprawą niektórych parametrów gazometrii.