Jak zbudowana jest komora dekompresyjna i jak działa?

Komory dekompresyjne mogą mieć różne rozmiary, ale wszystkie są wystarczająco przestronne, aby pomieścić co najmniej jedną osobę. Zwykle pojawiają się jako duże metalowe cylindry zbudowane tak, aby były odporne na średnie lub wysokie ciśnienie, w zależności od typu.

 

Środowisko jest uszczelnione hermetycznymi drzwiami i połączone z butlami ze sprężonym powietrzem do oddychania oraz tlenem i ewentualnie innymi gazami, które są wprowadzane w celu wytworzenia atmosfery innej niż zewnętrzna.

 

Wewnątrz zbiornika dekompresyjnego wytwarzane są znacznie wyższe poziomy ciśnienia niż na zewnątrz iz tego powodu nazywana jest również komorą hiperbaryczną.