Jakie rodzaje komór istnieją do leczenia nurków?

Zgodnie z opisem National Fire Protection Association (NFPA) istnieją trzy podstawowe klasyfikacje komór: klasa A, B i C. Wszystkie komory muszą spełniać rygorystyczne kryteria projektowe i produkcyjne ustanowione przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników (ASME) Zbiorniki ciśnieniowe ds. przebywania ludzi (PVHO) Komitet Techniczny.

Komory klasy A lub wielomiejscowe są dostępne w różnych rozmiarach i mogą pomieścić wielu pacjentów. Pozwalają także na przebywanie w komorze „przetargów” – techników lub innego personelu medycznego. Komory wielomiejscowe są napełniane powietrzem, a pacjentom zakładane są maski na twarz, które dostarczają tlen. Przy odpowiednim przeszkoleniu personelu komory wielomiejscowe umożliwiają leczenie wszystkich zatwierdzonych wskazań hiperbarycznych, w tym DCS.

Komory klasy B lub jednomiejscowe są przeznaczone do leczenia jednego pacjenta na raz. Izby te stanowią większość izb w Stanach Zjednoczonych. Komory klasy B są zwykle wypełnione 100% tlenem i przy odpowiednio przeszkolonym personelu mogą być również stosowane do leczenia wszystkich zatwierdzonych wskazań klinicznych, w tym DCI.

Komory klasy C przeznaczone są dla zwierząt i nie służą do leczenia ludzi.