Komory hiperbaryczne - HBOT a uszkodzenia mózgu - rozprawa doktorska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN Zakład Neurochemii Pracownia Farmakoneurochemii Marcin Gamdzyk Hiperbaria tlenowa oraz postkondycjonowanie łagodną hipoksją hipobaryczną jako strategie terapeutyczne w doświadczalnym modelu asfiksji okołoporodowej

Praca doktorska wykonana pod kierunkiem dr hab. n. med. Elżbiety Salińskiej

Oczywistym następstwem zastosowania HBO w przedstawionych w tej pracy badaniach było zwiększenie stężenia tlenu rozpuszczonego w osoczu, a co za tym idzie natlenowania tkanek w obszarach mózgu dotkniętych wywołaną doświadczalnie hipoksją-ischemią. Wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu w rejonach objętych niedotlenieniem mógł przyczynić się do zmniejszenia zmian w procesach metabolicznych w uszkodzonej półkuli. Duże znaczenie zwiększonej ilości tlenu rozpuszczonego w osoczu wynika z faktu, że podczas niedokrwienia oddawanie tlenu w naczyniach włosowatych w dużej mierze odbywa się dzięki mikrocyrkulacji osocza (Theilen i wsp., 1994). Zwiększona podaż tlenu mogła doprowadzić do poprawy metabolizmu energetycznego w strefie półcienia, zmniejszając jej podatność na dodatkowe zmiany wywołane depolaryzacją błon komórkowych (Hossmann, 1996). To z kolei nie dopuściło do poszerzenia się ogniska zwyrodnienia neuronów. W tej http://rcin.org.pl 106 rozprawie wykazany został antyapoptotyczny efekt zastosowania terapii HBO po H-I. Sugeruje się, że neuroprotekcyjne działanie HBO jest przynajmniej w części związane z hamowaniem apoptozy, zarówno na drodze zależnej od kaspazy 3, jak również na drodze związanej z AIF. Te czynniki nie były przedmiotem badań w tej rozprawie.

Jednakże w moich badaniach wykazałem, że zastosowanie HBO po H-I w obrębie okna terapeutycznego (do 6 godz. po H-I) w znacznym stopniu zmniejsza stres oksydacyjny, który jest jednym z głównych czynników inicjujących procesy apoptozy. Wszystkie wymienione wyżej czynniki przyczyniają się do tego, że działanie HBO może być związane z mechanizmami redukującymi powstawanie RFT w komórkach mózgu.