BADANIA NAD WPŁYWEM HIPERBARII TLENOWEJ NA REAKCJE IMMUNOLOGICZNE USTROJU

BADANIA NAD WPŁYWEM HIPERBARII TLENOWEJ NA REAKCJE IMMUNOLOGICZNE USTROJU

Kazimierz Ulewicz Katedra Medycyny Morskiej WAM

STRESZCZENIE Znajomość zagadnienia wpływu hiperbarii tlenowej na ustrój ludzki i zwierzęcy posiada duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Wynika to z faktu, że hiperbaria tlenowa znajduje coraz szersze zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Niestety nasza wiedza na temat wpływu hiperbarii, w tym hiperbarii tlenowej, na reakcje immunologiczne organizmu ludzkiego i zwierzęcego jest w dalszym ciągu niewystarczająca i niepełna. Instytut Medycyny Morskiej Wojskowej Akademii Medycznej w Gdyni od kilku lat prowadzi badania poświęcone tej dziedzinie. W ramach badań w zakresie immunologii prowadzone są eksperymenty z udziałem zwierząt (króliki, świnki morskie) i ludzi (nurkowie i kandydaci na nurków). Wpływ hiperbarii tlenowej w przedziale ciśnień od 2,8 do 3,1 ata badany jest podczas ekspozycji jednorazowych i wielokrotnych. Badanie ujawniło istotne zmiany w odpowiedzi immunologicznej zarówno u zwierząt, jak i u ludzi. Słowa kluczowe: hiperoksja, odporność, hiperbaria, dopełniacz, indeks opsoninowy.  

 

Opisane spostrzeżenia w zakresie reakcji immunologicznych człowieka i zwierząt pod wpływem hiperbarii w tym i hiperbarii tlenowej mają istotne znaczenie dla badań nad możliwością leczenia hiperbarią tlenową zakażeń a prawdopodobnie również i zaburzeń odporności immunologicznej. Wymagają jednak dalszych szczegółowych badań w tym zakresie na odpowiednio licznym i różnorodnym materiale, przy zastosowaniu nowoczesnej metodyki badań. 

 

Źródło: http://www.phr.net.pl/articles/PHR2017(61)4/6_PHR4(61)2017.pdf