Badania pokazujące, że skuteczne ciśnienie w HBOT zaczyna się od 1,5 ATA

Najnowsze badanie wskazujące na to że przy łagodnym urazowym uszkodzeniu mózgu terapia hiperbaryczna o minimalnym ciśnieniu 1,5 ATA może być skuteczna! Zmniejszanie ciśnienia i tlenu zmniejsza skuteczność!

WAŻNE: Pomimo niewielkich rozmiarów próby, badania 1,5 ATA HBOT spełniają kryteria Center for Evidence-Based Medicine Level 1 oraz zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych klasy A dotyczące leczenia HBOT łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu przetrwałego zespołu wstrząśnienia mózgu."Przegląd systematyczny i analiza dawkowania: Skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w łagodnym urazowym uszkodzeniu mózgu Przetrwały zespół wstrząśnienia mózgu"dr Paul G. Harch*Wyniki: Uwzględniono jedenaście badań: sześć badań z randomizacją, jedno badanie z grupą kontrolną, jedną serię przypadków i trzy opisy przypadków. Niezależnie od tego, czy analizowano za pomocą tlenu, ciśnienia lub złożonej dawki tlenu i ciśnieniowej terapii hiperbarycznej, statystycznie istotna poprawa objawów i funkcji poznawczych lub sama poprawa funkcji poznawczych została osiągnięta u pacjentów leczonych 40 HBOTS przy ciśnieniu bezwzględnym 1,5 atmosfery (ATA) (cztery próby z randomizacją). Objawy uległy również poprawie po 30 zabiegach przy 1,3 ATA powietrza (jedno badanie), pozytywne i negatywne wyniki uzyskano przy 1,2 ATA powietrza (jedno pozytywne i jedno negatywne badanie) oraz negatywne wyniki w jednym badaniu przy 2,4 ATA tlenu. We wszystkich badaniach uczestniczyło <75 osób/badanie. Minimalne odchylenie było obecne w czterech badaniach z randomizacją, a większe w 2.Wniosek: W wielu randomizowanych i randomizowanych badaniach kontrolowanych HBOT przy stężeniu tlenu 1,5 ATA wykazało statystycznie istotną poprawę objawową i poznawczą lub poznawczą u pacjentów z łagodnym urazowym uszkodzeniem mózgu przetrwałym zespołem wstrząśnienia mózgu. Wyniki dodatnie i ujemne występowały przy coraz mniejszych dawkach tlenu i ciśnieniu. Zwiększone ciśnienie w wąskim zakresie wydaje się być ważniejszym efektem niż zwiększony poziom tlenu, który jest skuteczny w szerokim zakresie. Poprawa była większa u pacjentów ze współistniejącym zespołem stresu pourazowego.Pomimo niewielkich rozmiarów próby, badania 1,5 ATA HBOT spełniają kryteria Center for Evidence-Based Medicine Level 1 oraz zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Plastycznych klasy A dotyczące leczenia HBOT łagodnego urazowego uszkodzenia mózgu przetrwałego zespołu wstrząśnienia mózgu.

 

Źródło:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2022.815056/full?fbclid=IwAR1pL54lQzrI-STJSkhbYnA5HiIsJV4Ois7mHqeSvoL7a4mOFcJYRgM0aUI