LECZENIE TLENOTERAPIĄ HIPERBARYCZNĄ (HBOT) JAKO OPCJA TERAPEUTYCZNA DLA CHORYCH NA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) – DOŚWIADCZENIA WŁASNE I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

LECZENIE TLENOTERAPIĄ HIPERBARYCZNĄ (HBOT) JAKO OPCJA TERAPEUTYCZNA DLA CHORYCH NA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) – DOŚWIADCZENIA WŁASNE I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Romuald Olszański 1), Maciej Konarski 2), Piotr Siermontowski 1)

1) Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej, Gdynia, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie 2) Zakład Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono wyniki leczenia dziesięciu pacjentów chorujących na ciężką postać atopowego zapalenia skóry (AZS), nie reagujących na typową farmakoterapię, których poddano leczeniu tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT). U każdego z pacjentów zastosowano 10 ekspozycji tlenowych przy pO2 2,5 ATA (~250 kPa) i czasie trwania 60 min. Na czas realizacji procedur hiperbarycznych u wszystkich chorych odstawiono leczenie ogólne, utrzymując typowe postępowanie miejscowe. W grupie badanej przeprowadzano oceną kliniczną, a także określano poziom immunoglobulin: IgA, IgG, IgM i IgE oraz składowych C3 i C4 dopełniacza. U wszystkich pacjentów uzyskano poprawę kliniczną, a także stwierdzono zmniejszenie się poziomu immunoglobuliny IgE i składowej dopełniacza C3 po zakończeniu cyklu ekspozycji. Biorąc pod uwagę obserwacje własne i dane z piśmiennictwa, ogólna poprawa stanu klinicznego oraz obniżenie poziomu immunoglobuliny E i składowej C3 dopełniacza po cyklu ekspozycji może świadczyć o immunomodulującym wpływie HBOT na przebieg AZS, a tlenoterapia hiperbaryczna może stanowić opcję terapeutyczną dla niektórych chorych na AZS, w szczególności tych słabo reagujących na standardowe leczenie.

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, HBOT, immunoglobuliny, IgE, układ dopełniacza, immunomodulacja. 

 

WNIOSKI Związana z ogólną poprawą stanu klinicznego tendencja zniżkowa w zakresie wszystkich parametrów badanych po cyklu ekspozycji, a w szczególności obniżenie poziomu immunoglobuliny E i składowej C3 dopełniacza, może świadczyć o immunomodulującym wpływie HBOT na przebieg AZS. Tlenoterapia hiperbaryczna może stanowić opcję terapeutyczną dla niektórych chorych na AZS, w szczególności tych słabo reagujących na standardowe leczenie.

 

Źródło:
http://www.phr.net.pl/index.php?r=site%2Farticle&id=60