Skuteczność tlenoterapii hiperbarycznej w zapaleniu płuc SARS-CoV-2: podstawowe wyniki randomizowanego badania klinicznego

Effectiveness of Hyperbaric Oxygen Therapy in SARS-CoV-2 Pneumonia: The Primary Results of a Randomised Clinical Trialby

Jacek Siewiera 1,Klaudia Brodaczewska 2,Natalia Jermakow 1,Arkadiusz Lubas 3,Krzysztof Kłos 4,Aleksandra Majewska 2,5,* and Jacek Kot 6

1Department of Hyperbaric Medicine, Military Institute of Medicine—National Research Institute, 04-141 Warsaw, Poland2Laboratory of Molecular Oncology and Innovative Therapies, Military Institute of Medicine—National Research Institute, 04-141 Warsaw, Poland3Department of Internal Diseases Nephrology and Dialysis, Military Institute of Medicine—National Research Institute, 04-141 Warsaw, Poland4Department of Infectious Diseases and Allergology, Military Institute of Medicine—National Research Institute, 04-141 Warsaw, Poland5Postgraduate School of Molecular Medicine (SMM), Warsaw Medical University, 02-091 Warsaw, Poland6National Centre for Hyperbaric Medicine, Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, 81-519 Gdynia, Poland*Author to whom correspondence should be addressed.J. Clin. Med. 2023, 12(1), 8; https://doi.org/10.3390/jcm12010008Received: 23 November 2022 / Revised: 15 December 2022 / Accepted: 16 December 2022 / Published: 20 December 2022

 

Źródło: https://www.mdpi.com/2077-0383/12/1/8

 

Ta analiza naszego prospektywnego RCT dotyczącego stosowania HBOT w ciężkim COVID-19 potwierdziła skuteczność randomizacji (z wyjątkiem IL-6), wykazała wyraźny trend w kierunku mniejszej liczby zgonów w grupie HBOT, potwierdziła możliwość bezpiecznego przeprowadzenia HBOT w tej grupie pacjentów , pacjenci wykazali mniejsze zapotrzebowanie na oksygenację normobaryczną w grupie pacjentów leczonych HBOT oraz wykazali istotny korzystny wpływ HBOT na CRP, ferrytynę, LDH i CD3.


Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, w tym pozytywną odpowiedź na pytanie dotyczące wpływu HBOT na odpowiedź zapalną, zmniejszającą się rekrutację pacjentów, zmieniający się fenotyp wirusa SARS-CoV-2 oraz zmieniający się status immunologiczny pacjentów w wyniku COVID-19 lub kolejnych dawek szczepień stwierdzono, że kontynuowanie badania według dotychczasowego protokołu ma niewielkie szanse na zwiększenie siły trafności uzyskanych wyników. Zdecydowano zatem, że badanie to powinno zostać zakończone.