Terapia tlenem hiperbarycznym w przewlekłym owrzodzeniu stopy u chorych na cukrzycę – przegląd systematyczny z metaanalizą

"Stosowanie HBOT wymaga posiadania komory hiperbarycznej, gdyż jego miejscowe stosowanie za pomocą tzw. namiotów lub butów tlenowych nie ma skuteczności terapeutycznej takiej jak HBOT, z powodu niewielkiego zakresu dyfuzji tlenu.12 Różne ośrodki hiperbaryczne na świecie stosują różne warunki HBOT, ale najczęściej ciśnienie w komorze hiperbarycznej jest podnoszone do wartości 2,5- lub 3-krotnie większej od ciśnienia otoczenia i pacjent przez 1–2 godzin oddycha 100% tlenem. Takich zabiegów wykonuje się zwykle 20–40, raz lub 2 razy dziennie, w zależności od postępu leczenia. Wprawdzie istnieje możliwość przejściowych skutków niepożądanych HBOT, głównie w postaci urazu ciśnieniowego ucha środkowego lub – znacznie rzadziej – mózgowej toksyczności tlenowej, jednak przy właściwej kwalifikacji pacjenta do HBOT oraz przy stałej obecności personelu medycznego podczas każdej sesji hiperbarycznej w komorach wielomiejscowych, częstość powikłań jest bardzo mała, co wykazano także w omawianym przeglądzie.1"

"Wnioski: U chorych na cukrzycę z przewlekłym owrzodzeniem stopy terapia tlenem hiperbarycznym uzupełniająca leczenie standardowe, w porównaniu z samym leczeniem standardowym, wiąże się z mniejszym ryzykiem dużej amputacji kończyny dolnej i być może też z większym prawdopodobieństwem wygojenia rany, bez zwiększenia częstości skutków niepożądanych."

"Opracowali: dr n. med. Małgorzata Kołcz, dr n. med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD MSc
Konsultował dr n. med. Jacek Kot, Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego – Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Skróty: CI – przedział ufności, HBOT (hyperbaric oxygenation therapy) – terapia tlenem hiperbarycznym, RCT – badanie z randomizacją, RR – ryzyko względne, ZSC – zespół stopy cukrzycowej

Metodyka: przegląd systematyczny z metaanalizą 13 badań (7 RCT, 4 badania prospektywne bez randomizacji, 2 badania kliniczno-kontrolne); w tym opracowaniu podano jedynie wyniki metaanalizy RCT

Populacja: 624 (359 w RCT) chorych na cukrzycę typu 1 lub typu 2 z przewlekłym owrzodzeniem stopy; śr. wiek 53–72 lat

Interwencja: HBOT + leczenie standardowe (grupa HBOT)

Kontrola: samo leczenie standardowe – wyrównanie metaboliczne cukrzycy, rewaskularyzacja, chirurgiczne opracowanie rany, odciążenie stopy, leczenie zakażenia"

Źródło: https://diabetologia.mp.pl/przeglad_badan/93722,skutecznosc-hbot-u-chorych-na-cukrzyce-z-przewleklym-owrzodzeniem-stopy

 

Komory hiperbaryczne

Projektowanie i produkcja Komór Hiperbarycznych / Hipobarycznych do zastosowań w medycynie,przez zawodowych nurków, oraz do celów treningowych dla pilotów.

Skupiając uwagę przede wszystkim na jakości i satysfakcji klientów, produkujemy komory hiperbaryczne do celów medycznych i zadań przy pracach podwodnych zgodnie z najnowszymi standardami i zasadami Europejskimi. Nasze produkty posiadają certyfikaty DNVGL, TUV i Llyod gwarantując absolutne bezpieczeństwo oraz najwyższą światową jakość.