ZASTOSOWANIE MIEJSCOWEJ HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ Z UŻYCIEM URZĄDZENIA LASEROBARIA – S W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH RAN

ZASTOSOWANIE MIEJSCOWEJ HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ Z UŻYCIEM URZĄDZENIA LASEROBARIA – S W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH RAN Aleksander Sieroń 1) Jarosław Pasek 1,2), Mikołaj Pietrzak 1), Grzegorz Cieślar 1) 1) Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej. Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 2) Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii STRESZCZENIE Od wielu lat obserwuje się wzrastającą liczbę pacjentów, u których wykonywane są amputacje w obrębie kończyn dolnych w związku z występującymi przewlekłymi ranami powstałymi na podłożu zmian miażdżycowych tętnic obwodowych, choroby zakrzepowo-zatorowej oraz w wyniku przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych. Współczesna medycyna fizykalna systematycznie poszerza możliwości lecznicze w przypadku chorych z przewlekłymi ranami poprzez wprowadzanie do praktyki klinicznej innowacyjnej aparaturę terapeutycznej, która w wielu przypadkach zapobiega amputacjom, przyśpiesza proces gojenia przewlekłych ran, ale przede wszystkim łagodzi bądź całkowicie eliminuje występujące u tych chorych dolegliwości bólowe. W artykule przedstawione zostały mechanizmy działania lecznicze i metodyka jednej z takich metod - miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S, a także opis jej efektów terapeutyczne w przypadku dwóch pacjentów. Słowa kluczowe: rany przewlekłe, medycyna fizykalna, miejscowa hiperbaryczna terapia tlenowa, LASEROBARIA – S.

 

OMÓWIENIE WYNIKÓW Przewlekłe rany stanowią bardzo poważny problem medyczny, które wiąże się z cierpieniem pacjentów i poważnymi kosztami prowadzonego leczenia. Rokowanie jest w wielu przypadkach złe, gdyż wyleczenie rany, gdy jest głęboka lub bardzo rozległa, jest bardzo trudne a czasem wręcz niemożliwe. Wybór metody leczenia jest uzależniony głównie od stopnia zaawansowania rany. Przedstawione przypadki dowodzą, że korzystne może być wdrażanie już we wczesnym etapie rozwoju rany zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, w tym miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej, pod wpływem której w uszkodzonej tkance zostaje uruchomione łańcuch procesów fizycznych, chemicznych i komórkowych prowadzący do pełnego wygojenia rany . Za przydatnością terapeutyczną miejscowej hiperbarii tlenowej z użyciem urządzenia LASEROBARIA – S w leczeniu ran przewlekłych przemawiają także wyniki badań klinicznych, w których obserwowano istotne złagodzenie, a nawet całkowite zniesienie dolegliwości bólowych występujących u większości pacjentów oraz silne działanie przeciwzapalne, co łącznie z wysoka efektywnością gojenia się ran przekłada się na poprawę jakości życia leczonych pacjentów (Quality of Life) [11]. Warto podkreślić, że zabiegi miejscowej hiperbarii tlenowej są bezbolesne i nie wymagają specjalnych przygotowań, co jest bardzo istotnym czynnikiem zachęcającym pacjenta do ich stosowania. Biorąc pod uwagę śladową liczbę przeciwwskazań do stosowania miejscowej hiperbarii tlenowej oraz jej wysoką efektywność leczniczą, metoda ta może stanowić cenne uzupełnienie klasycznego leczenia farmakologicznego ran przewlekłych, a w wielu powikłanych przypadkach może zapobiec konieczności wykonania amputacji kończyny. 

 

Źródło:http://www.phr.net.pl/articles/PHR2016(57)4/3_PHR4(57)2016.pdf