Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia była dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem, zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wymaganymi parametrami technicznymi, stanowiącymi załącznik nr 3 do SIWZ oraz warunkami gwarancji i serwisu, stanowiącymi załącznik nr 4 do SIWZ.

CPV – 33.15.75.00-0