Dostawa, montaż i uruchomienie Komory Hiperbarycznej

Dostawa, montaż i uruchomienie Komory Hiperbarycznej

Przedmiotem realizacji postępowania było:

a) Dostawa, montaż, uruchomienie komory hiperbarycznej wraz z wszystkimi instalacjami towarzyszącymi;

b) Świadczenie usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji wraz z dostawą i wymianą wszelkich materiałów/ części zamiennych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy komory oraz instalacji towarzyszących.