Dostawa zespołu komory hiperbarycznej wraz z transportem, rozładunkiem, umieszczeniem w docelowym pomieszczeniu, zainstalowaniem, uruchomieniem i instruktażem personelu oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego

Dostawa zespołu komory hiperbarycznej wraz z transportem, rozładunkiem, umieszczeniem w docelowym pomieszczeniu, zainstalowaniem, uruchomieniem i instruktażem personelu oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego.

 

Zakres realizacji Inwestycji obejmował:

1. Dostawę zespołu wieloosobowej komory hiperbarycznej wraz z transportem, rozładunkiem, umieszczeniem w docelowym pomieszczeniu, zainstalowaniem, uruchomieniem, instruktażem personelu oraz świadczeniem usług serwisowych.

 

2. Umowę na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego obowiązującą po zakończeniu okresu gwarancyjneg.

3. Szkolenie personelu zgodnie z aktualnymi wytycznymi ECHM: lekarzy i pielęgniarek / atendentów.