Komory hiperbaryczne - definicje

"Definicja Terapii Tlenem Hiperbarycznym (HBOT), w 13. edycji UHMS Hyperbaric Therapy Indications, to „Interwencja, w której osoba oddycha blisko 100% (tlen medyczny USP) podczas przebywania w komorze hiperbarycznej, która jest pod ciśnieniem wyższym od cisnienia na pozimie morza Aktualne badania wskazują, że ciśnienie musi wynosić co najmniej 1,4 atmosfery absolutnej (ATA). Typowo ciśnienie terapeutyczne wynosi w zakresie od 2,0 do 3,0 ATA."

"The definition of Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO2), in the UHMS Hyperbaric Therapy Indications 13th edition, is “An intervention where a person breathes near 100% (USP medical oxygen) while inside a hyperbaric chamber that is pressurized to a greater than sea level pressure. Current information indicates that the pressure be at least 1.4 atmospheres absolute (ATA). Common treatment pressures range between 2.0 and 3.0 ATA."#leczenie #hbot #komorahiperbaryczna #komoryhiperbaryczne #terapiahiperbaryczna #leczenietlenem

"Tlenoterapia hiperbaryczna (HBOT) to podejście terapeutyczne oparte na ekspozycji na czyste stężenia tlenu (O2) przy zwiększonym ciśnieniu atmosferycznym. Według Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) ciśnienie to może wynosić lub przekraczać 1,4 atmosfery (atm) [1]. Jednak wszystkie aktualne wskazania zatwierdzone przez UHMS wymagają, aby pacjenci oddychali blisko 100% tlenem, będąc zamknięci w komorze pod ciśnieniem co najmniej 2 ATA [2].

"Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) is a therapeutical approach based on exposure to pure concentrations of oxygen (O2) in an augmented atmospheric pressure. According to the Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS), this pressure may equal or exceed 1.4 atmospheres (atm) [1]. However, all current UHMS-approved indications require that patients breathe near 100% oxygen while enclosed in a chamber pressurized to a minimum of 2 ATA [2]."

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8465921/?fbclid=IwAR2FtpMsg0ZCYBWQY2ePEBD4kvfp6g0oOQvcTkTRcCR7xpci5w1UxAdIQlM