Komory hiperbaryczne - rodzaje

08.05.2019

Wraz ze wzrostem ciśnienia terapeutycznego oraz stężenia tlenu, rośnie ilość rozpuszczonego tlenu we krwi (dostarczonego do komórek ciała) a co za tym idzie skuteczność terapii hiperbarycznej Dlatego przy doborze sprzętu poza cechami użytkowymi (komfort) i technologicznymi (konstrukcja) oraz bezpieczeństwem należy się kierować dwoma kluczowymi parametrami: stężeniem tlenu oraz ciśnieniem pracy (operacyjnym) danej komory hiperbarycznej.

Podstawy fizyczne

Z fizjologii, fizyki gazów oraz badań doświadczalnych wynika, że ilość rozpuszczonego tlenu we krwi jest proporcjonalna do ciśnienia parcjalnego tlenu, które zależy od stężenia ( % ) tlenu oraz ciśnienia panującego w komorze - im mamy wyższe ciśnienie w komorze i wyższe stężenie tlenu tym wyższe uzyskujemy ciśnienie parcjalne tlenu.

 • w komorach z ciśnieniem do 1,5 ATA - maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 1,41 ATA jest ono 7 razy wyższe niż w warunkach normobarycznych (poza komorą = 0,21 ATA) czyli tyle razy więcej tlenu jesteśmy w stanie dostarczyć do komórek ciała,
 • w komorach z ciśnieniem do 3,0 ATA - maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 2,97 ATA jest ono prawie 15 razy wyższe niż w warunkach normalnych, a więc jesteśmy w stanie dostarczyć prawie 15 razy więcej tlenu do komórek ciała. Dodatkowo przy ciśnieniu powyżej 2,8 ATA uzyskujemy 100% wysycenie tlenem hemoglobiny.

Literatura:

"The Oxygen Revolution, Third Edition: Hyperbaric Oxygen Therapy (HBOT)”, Paul G. Harch M.D., Virginia McCullough, „Hyperbaric Oxygen Therapy: The Ultimate Beginner's Guide to Understanding the Hyperbaric Chamber (Hyperbaric Medicine, HBOT)”, Brad Durant; „Hyperbaric Oxygen Therapy”, Richard A. Neubauer, Dpm Morton Walker; „ZARYS MEDYCYNY HIPERBARYCZNEJ”, pod redakcją prof. dr hab. n. med. Dr h. c. Aleksandra Sieronia i innych;

Komory hiperbaryczne - definicje

Komora hiperbaryczna to specjalnego przeznaczenia zbiornik ciśnieniowy umożliwiający kontrolowanie środowiska wewnątrz, w którym przebywa pacjent.

W komorach mogą być kontrolowane parametry / wielości fizyczne:

 • Ciśnienie całkowite (P)
 • % tlenu (fO2)
 • Ciśnienie parcjalne tlenu (pO2)
 • Wilgotność (rel H)
 • Temperatura (T)

Jasne jest, że sam zbiornik ciśnieniowy nie może pełnić żadnej funkcji tym bardziej terapeutycznej. Mówiąc o komorze hiperbarycznej należałby opisywać ją jako system komory hiperbarycznej składającej się z takich elementów jak:

 1. Zbiornik ciśnieniowy (komora hiperbaryczna);
 2. System sterowania parametrami komory;
 3. System wytwarzania i dystrybucji medycznego sprężonego powietrza;
 4. System zasilania w tlen medyczny (przechowywanie, sterowanie, dystrybucja);
 5. System zasilania w mieszanki oddechowe (opcjonalnie, głównie w komorach dekompresyjnych);
 6. Armatura.

A więc komora hiperbaryczny jest skomplikowanym systemem, który wymaga odpowiednio wykwalifikowanego personelu w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej pracy. Każda osoba obsługująca komorę nazywana jest operatorem komory hiperbarycznej.

Ponieważ operator komory hiperbarycznej - każdego urządzenia, które generuje warunki inne niż normalne (naturalne) - odpowiedzialny jest za prawidłowe przeprowadzenie zabiegu, działanie komory hiperbarycznej oraz bezpieczeństw. Osoba taka powinna posiadać wiedzę minimum w zakresie: podstaw fizjologii, fizyki gazów, pneumatyki, mechaniki i elektroniki, podstaw teorii dekompresji oraz technologi hiperbarycznej oraz szczegółową wiedzę związaną z budową i obsługą danej komory hiperbarycznej. Nasza firma podczas dostawy komory hiperbarycznej przeprowadza specjalistyczne szkolenie, które obejmuje swoim zakresem wszystkie te zagadnienia.

Ten zakres wiedzy to minimum zapewniające skuteczność i bezpieczeństwo pracy z komora hiperbaryczną i pacjentami.  (należy zwrócić uwagę na zakres szkolenia oraz kwalifikacje i doświadczenie osoby szkolącej).

Nasze szkolenia i działania oparte są o wytyczne zawarte są m. in. w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym, jest to dokument, który stanowi wytyczne dla regulacji i standardów w medycynie hiperbarycznej na terenie Europy.

Komory hiperbaryczne - rodzaje

W obecnej chwili do terapii hiperbarycznej wykorzystywane są dwa rodzaje komór:
- komory jednoosobowe (monoplace)
- komory wieloosobowe (multiplace)

Komory hiperbaryczne jednoosobowe

Komory jednoosobowe składają się z cylindra oraz systemów sterowania i dostarczania gazów. W tej komorze może podczas terapii przebywać jeden pacjent zazwyczaj w pozycji leżącej. Komora zbudowana jest z przezroczystego cylindra, przez który pacjent znajduje się pod stałą obserwacją personelu medycznego oraz zmniejsza poczucie lęku (klaustrofobii) i umożliwia korzystanie z urządzeń multimedialnych takich jak oglądanie zewnętrznego ekranu telewizyjnego. Komora wypełniana (sprężana) jest powietrzem a pacjent oddycha tlenem za pomocą systemu oddechowego B.I.B.S.

 

 

Komory hiperbaryczne wieloosobowe

Komory wieloosobowe zazwyczaj zbudowane są z dwóch przedziałów – komory dekompresyjnej (wejściowej) i komory głównej. Komora dekompresyjna stanowi pomieszczenie przejściowe między środowiskiem a wnętrzem komory głównej. W komorze głównej przeprowadzana jest terapia. Zazwyczaj pacjenci siedzą na specjalnych fotelach wbudowanych w komorę i oddychają czystym tlenem za pomocą masek lub specjalnych kapturów oddechowych. W komorze wielomiejscowej jednocześnie może być poddanych terapii od 2 do nawet kilkunastu pacjentów.

Komory typu multiplace umożliwiają wjechanie chorego na wózku inwalidzkim lub noszach. Podczas terapii w tego typu komorach wraz z pacjentami może przebywać asystent medyczny. Większa powierzchnia oraz uczestnictwo personelu medycznego podczas terapii zmniejsza poczucie lęku i korzystnie wpływa na pacjentów. Możle są do wykonania precedury ratujące życie oraz wprowadzenie odpowiedniej aparatury.

 

 

Komory hiperbaryczne - wyposażenie

Komory wszystkich typów muszą być wyposażane w systemy komunikacji z pacjentami, systemy bezpieczeństwa. Dodatkowo mogą być wyposażone w systemy multimedialne takie jak telewizja czy radio o odpowiedniej konstrukcji.

Podczas terapii pacjenci mogą być podłączeni do systemów monitorujących parametry życiowe, respiratorów i pomp infuzyjnych.

 

Komory hiperbaryczne - bezpieczeństwo i wymagania

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych urządzeniom, personelowi, protokołom badań, systemom bezpieczeństwa i prowadzonej dokumentacji zamieszczone są w „Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem Hiperbarycznym” opracowanym przez grupę roboczą „SAFETY” programu COST B14 przetłumaczoną i opublikowaną w Polsce w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej, Międzywydziałowym Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i Akademii Medycznej w Gdańsku.

 

 

 

 

NOTA PRAWNA: Dane zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części informacji zawartych na niniejszej stronie bez uprzedzenia., nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej. Czytanie strony jest dobrowolne i nie jest to informacja podawana w mediach masowego przekazu czy socjalmediach.

Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszego serwisu internetowego są zastrzeżone. Żadna część serwisu internetowego nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych poprzez kopiowanie w całości lub części, udostępniana lub wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody.

Publikowanie całości lub części materiałów możliwe jest tylko po podaniu źródła wraz z odnośnikiem w postaci linku: www.enpol-ltd.pl lub podaniu danych właściciela serwisu.

Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a stroną. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.