"Ryzykowny "biznes komór" „Mild Hyperbaric - miękkich komór hiperbarycznych " - dr nauk medycznych Clarke Dick

Tłumaczenie artykułu: "The Risky Business of “Mild Hyperbaric” Chambers"

"Tak zwane „łagodne komory hiperbaryczne” - miękkie - osiągają maksymalne ciśnienie 1,4 ATA (absolutne dla atmosfery), co odpowiada głębokości około 13 stóp w oceanie - wyższe ciśnienie zastosowane w miękkich komorach nie dosyć,że nielegalne to jeszcze bardziej niebezpieczne. Nadal mnożą się w pozornie bezprecedensowym tempie "miękkie" komory do zastosowań leczniczyc - niedopuszczone - dzięki promowaniu całkowicie niesprawdzonych i w wielu przypadkach niewiarygodnych korzyści dla zdesperowanych ludzi. Gdyby problem ograniczał się do pobierania pieniędzy od pacjentów pod wątpliwymi pretekstami, nie bylibyśmy tak zmartwieni.

Problemem jest możliwość rzeczywistego zranienia przez te urządzenia, o czym pacjenci nie są całkowicie świadomi. Sposób użycia tych komór miekkich naraża nieostrożnych pacjentów na ryzyko obrażeń lub śmierci w wyniku m.in pożaru komory, a także obrażeń lub śmierci w wyniku dekompresji wybuchowej.Musimy ostrzec ludzi o tych zagrożeniach.- mówi doktorNajczęściej te komory mają nadmuchiwaną konstrukcję o miękkich ściankach, ale istnieją również wersje niskociśnieniowe z twardą skorupą.Nadmuchiwane komory hiperbaryczne zostały zatwierdzone przez FDA na podstawie tego, że są „zasadniczo równoważne” z napełnioną powietrzem torbą Gamow (wymawianą „Gam-ov”), pokazaną powyżej.

Zatwierdzenie przez FDA ich stosowania ogranicza się do leczenia „ostrej choroby górskiej (AMS) i związanych z nią łagodnych objawów”. Operatorzy łagodnych komór hiperbarycznych dodatkowo naruszają aprobatę FDA, gdy wykorzystują system oddychania tlenem w miękkich komorach - workach Gamowa. Worki Gamowa mogą być tylko i wyłacznie sprężone powietrzem, ale te nadmuchiwane komory są często używane z koncentratorem tlenu, który zapewnia około 95% tlenu. Nie mają czujników tlenu do monitorowania tlenu gromadzącego się w komorze. Pacjentom znajdujący się w komorach często zezwala się korzystać z telefonów komórkowych i komputerów, więc pożar jest realnym zagrożeniem ze względu na zwiększone środowisko tlenowe. Dodatkowo tlen jest wrzucany do pomieszczenia, w którym znajduje się nadmuchiwana komora – bez zwracania uwagi na jakiekolwiek środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pomieszczeniu co stwarza dodatkowe zagrożenie. Plastikowe torby - komory miękkie - mogą również pęknąć, powodując natychmiastową dekompresję pacjenta i prawdopodobnie powodując tętniczy zator gazowy (AGE). Nawet jeśli ciśnienie odpowiadające 13 stopom wody morskiej może nie wydawać się zbyt „duze”, ludzie zmarli lub przeżyli AGE z powodu jeszcze niższej różnicy ciśnień.

Często w tych komorach „leczonych” jest jednocześnie więcej niż jedna osoba, co stanowi kolejne naruszenie FDA, a jedna firma produkuje nawet czteroosobową komorę nadmuchiwaną.

Po niedawnych i skoordynowanych wysiłkach edukacyjnych, stanowe i lokalne władze straży pożarnej rozpoczęły zamykanie firm promujących łagodną hiperbaryczną terapię tlenową z powodu niezgodności z normami National Fire Protection (NFPA 99) Rozdział 14. Dostawcy tych „łagodnych komór hiperbarycznych” próbowali uzasadnić swój brak zgodności z normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mówiąc, że komory są używane do celów „terapeutycznych”, a nie „medycznych”.Jednak oczywiste jest, że są promowane jako leczenie medyczne na długą listę schorzeń (z których żadna nie jest związana z ostrą chorobą górską).Jedna z takich firm zwróciła się nawet do Komitetu Technicznego ds. Obiektów Hiperbarycznych NFPA z prośbą o stworzenie innego standardu bezpieczeństwa przeciwpożarowego pod fałszywym argumentem, że że nie są wykorzystywane do celów „medycznych”. (Jakby ryzyko związane z pożarem tlenowym było w jakiś sposób powiązane z celem leczenia!)

Na szczęście komisja głosowała jednogłośnie za odrzuceniem propozycji stworzenia nowego standardu bezpieczeństwa dla nadmuchiwanych komór.

Doceniamy działanie Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, które na tydzień przed spotkaniem NFPA formalnie sprzeciwiło się stosowaniu łagodnej terapii hiperbarycznej."

Dr Dicka Clarke'a - Prezes Krajowych Służb Baromedycznych - Prezes Krajowej Rady Nurkowania i Hiperbarycznej Technologii Medycznej

Tłumaczenie artykułu:

https://carolinefifemd.com/2022/08/11/the-risky-business-of-mild-hyperbaric-chambers-guest-post-by-dick-clarke/?fbclid=IwAR1XBi8dWQQ-v7P5f8h1UbFMZJr3JSVwRL5J1scWHKS0Lj_Rq1Sj0B0iX18