Najnowocześniejsza komora hiperbaryczna OMEGA w Polsce już w WIM w Warszawie

06.04.2017

Wojskowy Instytut Medyczny znajduje się w awangardzie polskiej medycyny ; otwarcie Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej ma szczególne znaczenie dla MON, tutaj będą leczeni m.in. żołnierze wojsk sojuszniczych - powiedział dziś w Warszawie szef MON.

Minister obrony podkreślił, że warszawski WIM jest "w awangardzie polskiej medycyny", ośrodek wciąż się zmienia i inwestuje w nową aparaturę medyczną. Zwrócił uwagę, że jest to jedno z dwóch miejsc w Polsce, gdzie można ratować życie żołnierzom i cywilom po urazach, których nigdzie indziej nie można by leczyć. Dzięki pracownikom WIM technika wojskowa służy także cywilnym obywatelom - podkreślił.

Podkreślił, że "hiperbaria to nowa wiedza, nowe kompetencje, nowy rodzaj działalności naukowo-badawczej", a WIM jest jednym z pierwszych ośrodków na świecie stosujących medycynę hiperbaryczną w nowych dziedzinach, np. w leczeniu stresu pola walki, co dotychczas praktykowano tylko w USA.

Zwrócił uwagę, że na uruchomieniu komory hiperbarycznej korzystają także inne dziedziny medyczne, a wiele zabiegów i świadczeń, jak chirurgia plastyczna, chirurgia oparzeniowa, uzyska nowe wsparcie dzięki hiperbarii. "Ale - podkreślił Gielerak - hiperbaria na Szaserów to również perspektywa wojskowa. Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej to 50 lat doświadczeń". Od lipca komora jest wykorzystywana w leczeniu wojskowych, od listopada, będą z niej korzystać także pacjenci ubezpieczeni w NFZ.

Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej WIM dr Jacek Siewiera:

"Komora hiperbaryczna, która znajduje się w wieloprofilowym ośrodku klinicznym czwartego poziomu referencyjności NATO, jak WIM, daje możliwość leczenia pacjentów w stanie przewlekłym, ale przede wszystkim w stanie nagłym, w stanie krytycznym, z bezpośrednim zagrożeniem życia, chodzi o ciężkie oparzenia, urazy wielonarządowe, nurków z chorobą dekompresyjną, przypadki zatorów gazowych"  Wyjaśnił, że pacjent, podłączony do aparatury podtrzymującej życie, jest wprowadzany do komory, w której poddaje się go działaniu ciśnienia podobnego do panującego na dużych głębokościach, od 15 do 100 metrów. "Stosujemy także mieszaniny oddechowe o zmienionej zawartości tlenu. To skomplikowane procedury, w których udaje nam się zastosować tlen pod wielokrotnie większym ciśnieniem, uzyskując efekt terapeutyczny nieosiągalny w warunkach normobarycznych" - powiedział.

Komora hiperbaryczna Baroxhbo

"Wiele ran goi się szybciej, wiele w ogóle daje możliwość wygojenia, w wielu wypadkach jesteśmy w stanie uniknąć np. amputacji kończyn, stosując utlenowanie, w sytuacjach, gdy brak tlenu przez uraz, obrzęk, niedokrwienie, powodowałaby konieczność amputacji. Jesteśmy także w stanie utrzymać przy życiu chorych, u których poziom hemoglobiny spada poniżej progu, przy którym w warunkach normalnego ciśnienia nie byłoby możliwości przeżycia" - dodał.

Wyjaśnił, że "ratunkowo można leczyć jednego pacjenta, bo tylko jedno stanowisko intensywnej terapii można wprowadzić do komory". "Dlatego to leczenie jest tak drogie i trudnodostępne" - zaznaczył. Natomiast w przypadku pacjentów niewymagających podtrzymywania życia, jednocześnie do komory można wprowadzić 16 osób.

Komora hiperbaryczna Baroxhbo - wnętrze

"Staramy się to robić jak najczęściej, co zależy także od możliwości personelu, bo w tej dyscyplinie medycznej personel jest narażony na działanie czynników szkodliwych, podlega tym samym skrajnym działaniom środowiska, co chory. Jeden członek personelu może wejść do komory jeden raz na dobę, stosujemy odpowiednie tabele, ale staramy się powtarzać te sesje możliwie często, dziennie jesteśmy w stanie leczyć nawet 50 chorych" - zaznaczył. Dodał, że "pierwsze miejsce, o wieloletniej tradycji w leczeniu nurków, to Krajowy Ośrodek Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni".

Komora hiperbaryczna to specjalne pomieszczenie pozwalające utrzymać zwiększone ciśnienie. Poddani kompresji chorzy oddychają mieszaninami o zwiększonej zawartości tlenu. Korzyści z tlenoterapii hiperbarycznej to lepsza penetracja przez tlen tkanek uszkodzonych lub zmienionych chorobowo, większa skuteczność antybiotykoterapii, wsparcie reakcji obronnych organizmu; stosuje się ją np. przy urazach wielonarządowych i angiopatii cukrzycowej. Konstrukcja komór hiperbarycznych i ich pierwotne zastosowanie mają źródło w medycynie podwodnej.

Wojskowy Instytut Medyczny-Centralny Szpital Kliniczny MON leczy żołnierzy i cywilów. Co roku blisko 3 tys. pracowników z ponad 30 klinik i zakładów udziela pomocy ok. 95 tys. chorych.(PAP)

Komora hiperbaryczna Baroxhbo - Wojskowy Instytut Medyczny otwarcie