Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia była dostawa komory hiperbarycznej z wyposażeniem, zgodnie SWZ oraz wymaganymi parametrami technicznymi i wyposażenie, udzieleniem gwarancji i serwisu na min. 48 miesięcy

CPV – 33.15.75.00-0