Lecznica komora hiperbaryczna OMEGA wraz z wyposażeniem - dostawa instalacja montaż szkolenia

Lecznica komora hiperbaryczna OMEGA wraz z wyposażeniem - dostawa instalacja montaż szkolenia :

Zakresem zrelizowanego zamówienia było:

- dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu leczniczej komory hiperbarycznej wraz z szkoleniami personelu medycznego i technicznego

- dostawa wraz z komorą wysposażenia medycznego:

  • system monitorowania medycznego pacjenta
  • urządzenia do przeskórnego pomiaru prężności tlenu tcpO2
  • respirator hiperbaryczny
  • pompy infuzyjne strzykawkowe hiperbaryczne
  • defibrylator hiperbaryczny