Medyczna komora hiperbaryczna 16 osobowa o ciśnieniu pracy do 11 ATA dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

20.05.2017

Najnowocześniejsza w tej części Europy medyczna komora hiperbaryczna 16 - osobowa o ciśnieniu pracy do 11 ATA (atmosfer absolutnych). Projekt obejmował dostawę komory hiperbarycznej wraz z systemem wytwarzania ciśnienia, gazów medycznych oraz systemem podtrzymania życia dedykowanym do zastosowań w warunkach hiperbarii i wieloetapowymi szkoleniami. 
Komora hiperbaryczna OMEGA służy do terapii pacjentów ambulatoryjnych a zabiegi są finansowane przez NFZ, dodatkowo klinika prowadzi badania naukowe dotyczące nowych zastosowań komór hiperbarycznych. Dzięki temu, że jest to komora o tak wysokim ciśnieniu do 11 ATA szpital dodatkowo wykorzystuje ją dla celów wojskowych np. trening nurków wojskowych i technicznych, testy tolerancji i wiele innych. Komora OMEGA pracuje 24h przez 7 dni w tygoniu 365 dni w roku. 

„Ośrodek dysponuje jedną z największych, wielomiejscowych komór hiperbarycznych w Polsce BaroxHBO typ OMEGA. Instalacja podtrzymująca środowisko nadciśnienia w jej wnętrzu zajmuje kilka osobnych pomieszczeń i rozciąga się zarówno wewnątrz budynku głównego, jak i zewnętrznych obiektach szpitala. Inwestycja, pomimo złożonej konstrukcji w całości została zaprojektowana i zrealizowana na terenie Instytutu w przeciągu niespełna 6 miesięcy. Jako jedna z  nielicznych komór w Europie posiada instalacje pozwalające na prowadzenie leczenia w warunkach nadciśnienia 11 ATA (atmosfer bezwzględnych) z wykorzystaniem mieszanin oddechowych zawierających zmodyfikowany skład gazów obojętnych, takich jak Heliox i Trimix.”  

dr n med. Jacek Siewiera - Kierownik Klinicznego Oddziału Terapii Hiperbarycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie