Medyczna wieloosobowa komora hiperbaryczna dla szpitala w Nysie - ZOZ Nysa

15.09.2020

Kolejnym ważnym projektem zrealizowanym przez naszą firmę było wyposażenie oddziału medycyny hiperbarycznej mieszcącego się w Szpitalu w Nysie. Projek obejmował kompleksową instalację systemu medycznej wieloosobowej komory hiperbarycznej wraz z projektem pomieszczeń i wieloetapowymi szkoleniami personelu. Ośrodek ma podpisany kontrakt z NFZ i pracuje nieprzerwianie od uruchomienia komory.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie poświadcza, że firma EnPol sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie we wrześniu 2020 roku dostarczyła oraz zamontowała medyczną komorę hiperbaryczną wraz z wyposażeniem producenta BaroxHBO. Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i wymaganiami Zamawiającego 

– lek. Marek Szymkowicz z-ca dyrektora ds. medycznych ZOZ Nysa