Elektrofizjologia

Elektrodiagnostyka jest szeroko stosowaną metodą stanowiącą istotne narzędzie diagnostyczne w praktyce klinicznej. Metoda ta pozwala ocenić odpowiedź różnych tkanek na zastosowane bodźce elektryczne, lub zjawiska w organizmie ludzkim będące biologicznymi źródłami sygnałów elektrycznych.

Podstawowymi metodami elektrodiagnostycznymi są:

  • elektrokardiografia EKG -metoda graficznej rejestracji elektrycznej aktywności serca. Otrzymana krzywa EKG ukazuje odtworzone napięcia pochodzące od pobudzonych komórek mięśniowych "zebrane" z powierzchni ciała. Ma szczególne znaczenie w rozpoznawaniu zawału i niedokrwienia mięśnia sercowego, a także zaburzeń rytmu i przewodzenia, zapalenia osierdzia;
  • elektromiografia EMG - podstawowe badanie z zakresu elektrofizjologii, pozwalające zdiagnozować uszkodzenia i choroby układu zarówno mięśniowego, jak i nerwowego. Elektromiografia jest rejestracją graficzną wywołanych potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych;
  • elektroneurografia ENG - metoda diagnostyczna umożliwiająca ocenę czynności nerwów obwodowych (włókien ruchowych i czuciowych) na podstawie ich stopnia pobudliwości, zdolności i prędkości przewodzenia impulsów;
  • potencjały wywołane EP - mechanizm generacji potencjałów wywołanych związany jest ze zjawiskiem powstawania aktywności bioelektrycznej określonego obszaru mózgu, w wyniku działania bodźca na receptory czuciowe, wzrokowe bądź słuchowe;
  • elektroencefalografia EEG - metoda polegającą na wykrywaniu i rejestracji aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod rozmieszczonych na powierzchni głowy.

Wszystkie wyżej wymienione metody badań wykonuje się w obecnej chwili na urządzeniach cyfrowych, a do analizy wyników wykorzystywane są komputery klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem specjalistycznym.

Rozwój medycyny XX wieku ewoluował dalej, powstała nowa dziedzina medycyny, którą jest tele-medycyna - „medycyna na odległość”. Ma ona za zadanie ocenę stanu pacjenta na odległość przez lekarzy nie mających bezpośredniego kontaktu z badanym, jak również stały nadzór nad stanem chorego poza jednostką medyczną. Głównym obszarem zainteresowań tej dziedziny jest tele-elektrodiagnostyka. Powstały już pierwsze aparaty tele-EKG i są wykorzystywane na świecie oraz w Polsce.

Aparaty tele-EKG, które pacjent posiada w domu mają możliwość rejestracji zapisu i ręcznego lub automatycznego przesyłania go do centrum. Tam kardiolog przekazuje dalsze wskazówki postępowania pacjentowi lub w razie sytuacji krytycznej wzywa pomoc do chorego. Te rozwiązania nie tylko dają możliwość stałego nadzoru nad pacjentem, ale również powodują lepsze poczucie bezpieczeństwa chorego, ponieważ pacjent wie, że jest pod stałym nadzorem lekarza.