SKUTECZNOŚĆ WYKORZYSTANIA NISKOTEMPERATUROWEJ PLAZMY W MIKROBIOLOGII I MEDYCYNIE

1. Wstęp. 2. Mechanizm działania zimnej plazmy na mikroorganizmy. 2.1. Efektywność działania sterylizującego. 3. Zastosowanie zimnej plazmy w medycynie. 4. Podsumowanie

 

Podsumowanie Zimna plazma generuje w środowisku gazowym i wodnym powstawanie wolnych rodników tlenu, azotu oraz wysokoenergetycznych elektronów. Wywiera przez to działanie na komórki prokariotyczne jak i eukariotyczne. Uzyskiwane efekty zależą od źródła zimnej plazmy, mocy urządzenia, częstotliwości prądu, długości trwania pojedynczego impulsu wzbudzającego, czasu oddziaływania plazmy na komórki i tkanki oraz rodzaju użytego gazu. W  przypadku prokariontów dochodzi do uszkodzenia struktur zewnętrznych jak ściany i błony komórkowej, DNA oraz aparatu enzymatycznego. W związku z tym większość badań skupia się na efektywności procesu sterylizacji. W medycynie badana jest możliwość eliminacji drobnoustrojów z zakażonych ran, kanałów zębowych oraz środowiska szpitalnego. W technologii żywności dekontaminacja patogenów i  mikroflory zepsucia ma na celu zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa żywności. Działanie plazmy na komórki eukariotyczne daje wielorakie efekty. W przypadku nowotworów zmniejsza angiogenezę i metastazy oraz zwiększa apoptozę, cytotoksyczność i  chemiowrażliwość komórek nowotworowych. W  przypadku komórek nienowotworowych wpływa na ich różnicowanie, tempo podziałów oraz produkcję cytokin. Z tego względu uznaję się tą technikę za nowe narzędzie w medycynie a w szczególności w onkologii. Technologia ta jednak wymaga wielu dalszych badań i optymalizacji przed wdrożeniem jej do rutynowego zastosowania w medycynie, przemyśle spożywczym jak i wielu innych dziedzinach nauki.

 

http://www.pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol5522016172.pdf