Zimna plazma na ranę skórną pełnej grubości przyspiesza gojenie poprzez zmiejszanie stanu zapalnego, ponowne nabłonkowanie i obkurczanie się rany

Zimna plazma na ranę skórną pełnej grubości przyspiesza gojenie poprzez zmiejszanie stanu zapalnego, ponowne nabłonkowanie i obkurczanie się rany.

 

Zbadaliśmy wpływ zimnej plazmy na ostre rany myszy. Myszy podzielono na grupy eksperymentalne i kontrolne. W pierwszym przypadku rany opatrzono zimną plazmą raz dziennie przez 1 min, a następnie opatrzono opatrunkiem hydrokoloidowym; rany w grupie kontrolnej pozostawiono do wygojenia pod opatrunkiem hydrokoloidowym. Codzienną ocenę prowadzono przez 15 dni. Zastosowano ogólne i specyficzne barwienie w celu oceny ponownego nabłonka, neutrofili, makrofagów, miofibroblastów i transformującego czynnika wzrostu beta. Stwierdzono, że zimna plazma przyspiesza gojenie się ran.

Osocze może sprzyjać późnej fazie stanu zapalnego, przyspieszać ponowne nabłonkowanie i zwiększać obkurczanie się rany.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221281661400002X