ZIMNA PLAZMA - ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Jak wykorzystuje się plazmę w medycynie?

Mikroorganizmy, takie jak bakterie,wirusy i grzyby, ale również priony, obumierają w przeciągu kilku sekund, i w przeciwieństwie do antybiotyków zjawisko odporności jest tutaj wykluczone.

Systemy otwarte, z reguły szklane elektrody, sprawdzają się w leczeniu zakażonych powierzchni, takich jak opryszczka, afty oraz wszystkie zmiany zapaleń otwartych i łatwo dostępnych miejsc.

Systemy zamknięte stosuje się natomiast w przypadku zachyłków, trudno dostępnych miejsc, do iniekcji i w środowisku beztlenowym. W atmosferze ochronnej (osłona gazowa) można wykorzystywać je w przypadku ran cukrzycowych, jak również w jamie ustnej, z jednoczesnym oddziaływaniem na ubytkii kieszonki dziąsłowe. Tym samym plazma ma równorzędne znaczeniezarówno w medycynie ogólnej, jak i w stomatologii.

Plazma wykorzystywana jest w leczeniu przewlekłych i agresywnych ran, zapalenia przyzębia, próchnicy, do opracowywania powierzchni biologicznych, powierzchni implantów, w przypadku infekcji grzybiczych, łuszczycy, trądziku itp.

 

Widzimy, że wykorzystanie techniki plazmowej w dziedzinie medycyny jest jak najbardziej uzasadnione, a zapotrzebowanie w medycynie w obrębie implantów cały czas wzrasta, co jest dobrą prognozą dla technik plazmowych. Kolejną możliwością, jaką daje plazma niskotemperaturowa jest proces sterylizacji plazmowej. Zimna plazma działa zabójczo dla bakterii, wirusów i grzybów. Wykorzystywana jest ona od pewnego czasu do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych czy organicznych materiałów (np. kawa), gdzie ważnym czynnikiem jest nie przekroczenie temperatury 100 stopni C. W próżni tylko elektrony są przyspieszane, wszystkie inne cząstki (jony, atomy) pozostają zimne, tak więc temperatura plazmy osiąga tylko 40-50 stopni C. Pod wpływem plazmy pomiędzy tlenem, azotem i parą wodną zachodzą reakcje, w których powstają substancje o silnym działaniu dezynfekującym. W ciągu 12 sekund liczebność mikroorganizmów potraktowanej plazmą powierzchni rąk spada milion razy. W porównaniu, odpowiednie chirurgiczne mycie rąk przed operacją trwa kilka minut. Specjaliści twierdzą, że za pomocą plazmy można przyspieszyć gojenie ran, leczyć dziąsła, a nawet minimalizować przykry zapach ciała [14].

 

Zimna plazma (cold plasma) – innowacja w medycynie

Plasma care® jest wyrobem medycznym używanym do dezynsekcji ran za pomocą zimnej plazmy atmosferycznej. Ma podobny rozmiar i wagę podróżnej suszarki do włosów, jest ładowany, ma żywotność baterii co najmniej 200 godzin w pełnym
naładowaniu. W związku z tym urządzenie może być stosowane
zarówno w sektorze klinicznym, jak i prywatnym, a także w dziedzinie usług opieki ambulatoryjnej i przez specjalistów od leczenia ran. Wskazania do stosowania CAP podano w tabeli po prawej stronie. Plasma care® jest ładowana indukcyjnie za pomocą stacji dokującej. 

Wyniki kliniczne pokazują, że leczenie urządzeniem plasma care® zabija liczne szczepy bakteryjne z grup I i II w tym S. aureus, E. faecalis, P. aeruginosa, E. coli, MRSA (gronkowiec) oraz VRE (enterokoki). W tym kontekście nie można było znaleźć znaczącej różnicy w ich wrażliwości na CAP., a poza tym nie rozwinęły się żadne opory
Na agarze 99% badanych bakterii i drożdży C. albicans zostało zabitych w ciągu 60 sekund. Ponadto plasma care® była skuteczna po nałożeniu nabiofilmy E. faecalis (redukcja o 99,9% w ciągu 1 minuty). W bardziej zbliżonych do życia warunkach w modelach ex vivo skóry świńskiej i ludzkiej skóry, w tym samym okresie zabito 69 do 83% bakterii. Leczenie plazmą nie jest jednak terapią celowaną, która atakuje wyłącznie patogeny. Zdrowa tkanka ludzka również odzi w kontakt z CAP.
ego dokładnie zbadano, czy leczenie plasmą powoduje kiekolwiek zmiany w pierwotnych fibroblastach i ratynocytach lub w skórze. Jednak leczenie plazmą trwające do 3 minut (najdłuższy dopuszczalny okres leczenia dla pojedynczego obszaru rany 24 godzin) nie miało wpływu na witalność, żywotność lub zachowanie migracyjne pierwotnych fibroblastów i keratynocytów.  Ani "normalna" lub "wrażliwa"
skóra ze zdrowych biopsji dawców nie wykazywała żadnych zmian histologicznych lub proapoptotycznych. Ponadto badania mutagenności (test HGPRT z wykorzystaniem
komórek V79) nie wykazały żadnego genotoksycznego potencjału CAP z plasma care®. W tym celu zbadano okresy leczenia do 5 minut.
Udowodniono bezpieczeństwo terapii urządzeniem plasma care® Urządzenie plasma care d jest zatem uważane za skuteczne i bezpieczne zgodnie z wynikami badań przedklinicznych.
Wyniki te odpowiadają również opublikowanym danym z grupy terraplasma.8,9,12–16e

Ponadto działanie przeciwbakteryjne plasma care® zostało przetestowane przez niezależne, certyfikowane laboratorium badawcze (HygCen Germany GmbH) przy
użyciu standardowej metody modyfikowanej (metoda VAH 13).  Flora skóry na ramieniu zdrowych ochotników zmniejszyła się o 83% w ciągu trzech minut (n = 20) po zastosowaniu sztucznego zanieczyszczenia E. coli K12 , uzyskano 99,97% redukcję w tym samym okresie (n = 5). 

Tak więc effekt leczenia plasma care® był porównywalny z efektem produktu referencyjnego 70 % (v/v) propan-2-

Zalety zimnej plazmy PlasmaCare

• Skuteczna redukcja bakterii
• Eliminacja wieloopornych patogenów
• Zaobserwowano lepsze gojenie się ran
• Brak rozwoju oporności
• Brak uszkodzeń tkanek
• Tylko 1 minuta na aplikację
• Przenośny i łatwy w użyciu
• Bezpieczny dla pacjentów z rozrusznikiem serca
• Brak gazów szlachetnych
• Brak prądu elektrycznego przez skórę