Tlenoterapia hiperbaryczna pomaga w przywróceniu prawidłowej czynności skurczowej serca u pacjentów z zespołem pokowidowym („długim COVID-em”).

Wyniki niewielkiego badania randomizowanego wskazują, że tlenoterapia hiperbaryczna pomaga w przywróceniu prawidłowej czynności skurczowej serca u pacjentów z zespołem pokowidowym („długim COVID-em”). Wyniki badania zaprezentowano podczas EACVI 2023 – kongresu naukowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). „Uzyskane wyniki wskazują, że hiperbaryczna terapia tlenowa może przynosić korzyści pacjentom z zespołem pokowidowym” – podsumowuje autorka, prof. Marina Leitman z Sackler School of Medicine (Tel Aviv University i Shamir Medical Centre, Be'er Ya'akov) w Izraelu. „W badaniu wykorzystaliśmy czułą metodę pomiaru czynności serca, która nie jest stosowana rutynowo we wszystkich ośrodkach. Aby określić, którzy pacjenci odnoszą największe korzyści z tlenoterapii hiperbarycznej, potrzebne są kolejne badania. Być może jednak zasadne jest badanie wszystkich pacjentów z długim COVID-em w tym kierunku oraz zalecanie tej metody leczenia, gdy czynność serca jest osłabiona”. [...] Źródło: https://kardiologia.mp.pl/publikacje/nowe-wyniki-badan/329080,tlenoterapia-poprawia-czynnosc-serca-u-osob-z-zespolem-pokowidowym,1