NATROX® O2 ciągła terapia tlenem trudno gojących się ran

Innowacyjne przenośne urządzenie do miejscowej tlenoterapii ran (24/7). Wykorzystuje naturalne właściwości tlenu do leczenia. Pacjenci z przewlekłą raną mają o 71% większą szansę na wygojenie przy użyciu tlenowej terapii ran NATROX® niż w przypadku samego standardowego leczenia. Tlenowa terapia ran NATROX®  to proste urządzenie mobilne, które w sposób ciągły (24/7) dostarcza do łożyska rany czysty, nawilżony tlen.  Urządzenie jest przeznaczone do stosowania na skomplikowane, wolno gojące się lub niegojące się rany takie jak: owrzodzenia stopy cukrzycowej, niegojące się rany pooperacyjne, rany w wyniku zmiażdżenia oraz wszelkie inne rany, które są niedotlenione.

 

Tlenowa Terapia Ran NATROX® to urządzenie medyczne, które wykorzystuje naturalne właściwości tlenu do stymulacji gojenia ran wcześniej nie gojących się

 

NATROX O2 to medyczne urządzenia do leczenia ran - nieinwazyjny, wygodny, przenośny i wysoce skuteczny!

  • Prosty i łatwy w użyciu.
  • Po prostu wsuń baterię, aż usłyszysz kliknięcie. Urządzenie uruchamia się automatycznie. Sprawdź, czy miga zielona kontrolka, aby wskazać, że działa. Otóż ​​to!
  • Brak przycisków, brak alarmów, brak menu ->> to takie proste !
  • Elastyczne rozwiązanie
  • Idealny do wszystkich zastosowań klinicznych i opieki domowej. Może być stosowany w każdej fazie gojenia i współpracuje z dowolnym standardowym opatrunkiem.

„Wykazano, że miejscowa terapia tlenowa poprawia gojenie wcześniej niegojących się ran”.

Źródło: 

Kaufman, H., et al (2018) Topical oxygen therapy stimulated healing in difficult, chronic wounds: a tertiary experience. J Wound Care 27(7), 426-433

Yu, J., et al (2016) Topical oxygen therapy results in complete wound healing in diabetic foot ulcers. Wound Repair Regen 24, 1066-1072

Natrox - tlenoterapia ran

 

Natrox o2 leczenie tlenem

 

„Pacjenci mieli następujące wyniki podczas stosowania cTOT:

• 76% szybko doświadczyło znacznej ulgi w bólu
• 69% zaprzestało przyjmowania opioidów
• 53% miało całkowitą regresję bólu
• 40% miało całkowitą remisję rany
• Poziom bólu spadł z 8,2 na początku badania do 1,9 pod koniec.

Źródło:

Jebril, W., Nowak, M., Palin, L., et al., 2022. Topical oxygen treatment relieves pain from hard-to-heal leg ulcers and improves healing: a case series. J Wound Care, 31(1) pp.4-11.

 

Natrox leczenie ran tlenem

 

 

 

Niestety! Dzisiaj! Trudno gojące się rany to cicha epidemia!

Rany przewlekłe lub rany, które goją się powoli, dotykają miliony ludzi na całym świecie, stanowiąc obciążenie dla systemów opieki zdrowotnej, społeczeństwa i Pacjentów. Czas walczyć z cichą epidemią.

Czy wiesz, że 18% ran na całym świecie uważa się za przewlekłe?

Koszty opieki nad tymi ranami stanowią 60% całkowitych kosztów leczenia ran ale niestety są też ukryte dodatkowe koszty.

 

Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

 

Natroź leczenie ran

 

Natrox logo - leczenie ran tlenem

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie bez zgody zabronione. Powielanie bez zgody grozi sankcjami karnymi i finansowymi.  

Urządzenia NATROX są urządzeniami medycznymi i służą do zastosowań profesjonalnych. Firma EnPol sp. z o. o. po dostawie zapewnia profesjonalne szkolenie z obsługi, techniki i bezpiecznej eksploatacji. Posiadają instrukcję obsługi, etykiety i oznaczenia producenta. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietami bądź skonsultować się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Państwa. Urządzenia NATROX powinny być używane pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty. Dostarczamy, szkolimy, pomagamy, serwisujemy.

Producent: Inotec AMD LTD

Tlenowa Terapia Ran NATROX® to urządzenie medyczne, które wykorzystuje naturalne właściwości tlenu do stymulacji gojenia ran wcześniej nie gojących się.

 

NATROX Ciągła miejscowa tlenoterapia w trudno gojących się ranach - studium przypadku

 

Dr Aliza Lee, dyrektor ds. edukacji medycznej w zakresie pediatrii, podiatra praktyk i badacz kliniczny w V.A. Szpital w Salem w stanie Massachusetts prezentuje swój kliniczne studium przypadku dotyczące 5 pacjentów ze złożonymi lub nie gojącymi się owrzodzeniami stopy cukrzycowej, które nie odpowiadały na standardowe leczenie. Tlenowa Terapia Ran NATROX® była niezwykle skuteczna w gojeniu wcześniej nie gojących się ran. Nawet złożone rany o niskim tcPO2, wskazujące na niewystarczającą perfuzję, poprawiły się ponad oczekiwania. Wyniki wykazały, że posiadanie urządzenia, które jest proste w obsłudze w domu i bezproblemowo współpracuje z innymi zaawansowanymi terapiami, przynosi rzeczywiste korzyści kliniczne. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tlenoterapii NATROX skontaktuj się z nami: www.enpol-ltd.pl e-mail: enpol@enpol-ltd.pl tel. 22 813 37 01

 

Tlenowa Terapia Ran NATROX® to urządzenie medyczne, które wykorzystuje naturalne właściwości tlenu do stymulacji gojenia ran wcześniej nie gojących się. NATROX O2 to medyczne urządzenia do leczenia ran - nieinwazyjny, wygodny, przenośny i wysoce skuteczny! - Prosty i łatwy w użyciu. Po prostu wsuń baterię, aż usłyszysz kliknięcie. Urządzenie uruchamia się automatycznie. Sprawdź, czy miga zielona kontrolka, aby wskazać, że działa. Otóż to! - Brak przycisków, brak alarmów, brak menu -- to takie proste ! - Elastyczne rozwiązanie Idealny do wszystkich zastosowań klinicznych i opieki domowej. Może być stosowany w każdej fazie gojenia i współpracuje z dowolnym standardowym opatrunkiem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami: 22 813 37 01 enpol@enpol-ltd.pl www.enpol-ltd.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie bez zgody zabronione. Powielanie bez zgody grozi sankcjami karnymi i finansowymi. Urządzenia NATROX są urządzeniami medycznymi i służą do zastosowań profesjonalnych. Firma EnPol sp. z o. o. po dostawie zapewnia profesjonalne szkolenie z obsługi, techniki i bezpiecznej eksploatacji. Posiadają instrukcję obsługi, etykiety i oznaczenia producenta. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietami bądź skonsultować się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Państwa. Urządzenia NATROX powinny być używane pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty. Dostarczamy, szkolimy, pomagamy, serwisujemy. Treści na Stronie internetowej udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady medycznej, na której mogliby Państwo polegać. Wszelkie informacje zawarte na Stronie internetowej są dostarczane wyłącznie do celów edukacyjnych i nie mają na celu zastąpienia indywidualnej porady medycznej udzielanej przez lekarza lub innego dostawcę usług zdrowotnych ani nie stanowią rekomendacji jakiegokolwiek określonego sposobu leczenia. Żadna z informacji zawartych lub uzyskiwanych za pośrednictwem Strony internetowej nie ustanawia relacji lekarz-pacjent pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a jakąkolwiek osobą udzielającą informacji na Stronie internetowej, czy też pomiędzy użytkownikiem niniejszej strony a stroną. Żadna z informacji zawartych na Stronie internetowej nie ma na celu stawiania diagnozy, leczenia jakiegokolwiek pacjenta lub w inny sposób być wykorzystywana lub traktowana jako porada medyczna, opinia lekarska lub praktyka medyczna. Należy zawsze zasięgnąć porady swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego dostawcy usług zdrowotnych odnośnie sposobu leczenia zalecanego dla Państwa diagnozy lub stanu chorobowego. Nigdy nie należy lekceważyć porady medycznej ani opóźniać jej zasięgnięcia z powodu informacji przeczytanych na Stronie internetowej.

„W 2021 r. panel ekspertów przedstawił konsensus i wytyczne dotyczące leczenia [TOT] i poparł jego zastosowanie w praktyce klinicznej. Oczekuje się, że przyszłe wytyczne praktyki klinicznej oparte na dowodach w podobny sposób uznają udowodnione korzyści TOT w leczeniu przewlekłych ZSC i ustalą zalecenia dotyczące jej stosowania”.

“In 2021, an expert consensus panel provided treatment guidelines for [TOT] and supported its use in clinical practice. It is anticipated that future evidence-based clinical practice guidelines will similarly recognize the proven benefits of TOT in healing chronic DFUs and establish recommendations for its use."

Boulton, A.J.M., Armstrong, D.G., Löndahl, M., et al., 2022. New Evidence-Based Therapies for Complex Diabetic Foot Wounds. ADA Clinical Compendia, pp.1–23. Available at: https://bit.ly/3OVEidn [Accessed 1 July 2022].

 

"Miejscowe leczenie tlenem łagodzi ból w trudno gojących się owrzodzenia podudzi i
poprawia gojenie: seria przypadków"

Topical oxygen treatment relieves pain from hard-to-heal leg ulcers and improves healing: a case series

TEN ARTYKUŁ PRZEDRUKOWANO Z:  JOURNAL OF WOUND CARE T. 31, NR 1, STYCZEŃ 2022 R.

"Leczenie bolesnych, trudnych do wyleczenia owrzodzeń podudzi jest trudne
z aktualnymi możliwościami terapeutycznymi. Rany są podatne na niedotlenienie,
a późniejszy ból jest często związany z niedotlenieniem. Hiperbaryczna
Terapia tlenowa (HBOT) jest stosowana w leczeniu trudno gojących się ran kończyn dolnych. Dostarczanie 100% tlenu pod ciśnieniem 2–3 razy wyższym niż
ciśnienie atmosferyczne. Niestety większości pacjentów nie można zaoferować
HBOT, ponieważ jest kosztowny i musi być stosowany w specjalistycznych placówkach. 

Dlatego miejscowa ciągła tlenoterapia (TCOT) jest nowatorską alternatywa dla ciągłego miejscowego dostarczania tlenu do ran i wiąże się z poprawą gojenia się ran; jednak jego wpływ na bolesne rany nie są znane. To retrospektywne badanie zostało przeprowadzone na 20 pacjentach, z których 17 miało bolesne, trudno gojące się owrzodzenia podudzi. W U 13 pacjentów (76%) z bolesnymi owrzodzeniami TCOT był związany szybkie i znaczne złagodzenie bólu. Również osiem (40 proc.)
rany pacjentów zagoiły się całkowicie za pomocą TCOT. To badanie sugeruje, że
TCOT może stanowić nowatorskie urządzenie do leczenia bólu w przypadkach trudnych do wyleczenia rany.

Wniosek
TCOT może być nową metodą leczenia bólu w trudno gojących się owrzodzeniach podudzi i powinna być uznana za nowatorską opcja obok tradycyjnego leczenia. Również przystępność cenowa i dostępność są lepsze w porównaniu
z HBOT. Jak dotąd nie wiadomo, który wrzód
etiologia zadowalająco odpowiada na TCOT w odniesieniu
ból i gojenie się ran. Jednak nasze badanie wskazuje że poprawa samopoczucia i jakości pacjenta życia ma zasadnicze znaczenie dla tych, którzy poprawiają się dzięki TCOT. Dlatego istnieje zachęta do udoskonalenia naszych ustaleń
dalej z nadchodzącymi badaniami, aby zaoferować im TCOT
kwalifikujących się do leczenia. 

 

Miejscowa tlenoterapia w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej: wieloośrodkowy,
otwarte, randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne

Topical oxygen therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicentre, open, randomised controlled clinical trial

Wniosek
To badanie wykazało, że TOT (miejscowa tlenoterapia) może prowadzić do
statystycznie istotnej poprawy wskaźników gojenia u
pacjentów z ZSC w stopniu IDSA 1 lub 2 lub Wagner 1 lub 2,
które są odporne na leczenie samym SOC.

Brak  różnic statystycznych w liczbie lub rodzaju
zdarzenia niepożądane związane ze stosowaniem produktu,
wspieranie stosowania TOT w warunkach ambulatoryjnych z
regularnym monitorowaniem.

Interwencje, które mogą wesprzeć
szybsze gojenie i utrzymanie opieki w społeczności
zamiast warunków szpitalnych może prowadzić do bardziej skutecznej i
opłacalnej opieki w dłuższej perspektywie. 

 

Case Natrox

1. Konsensus leczenia trudnych ran ciągłą miejscową tlenoterapią

"Consensus round table meeting: Portable topical oxygen therapy for healing complex wounds" 

PUBLISHED BY: Wounds International 108 Cannon Street London EC4N 6EU, UK

© Wounds International 2018

EXPERT WORKING GROUP
Chair: Breda Cullen, PhD RedC Consultant, UK
Abdulmohsen Ali Al Eisa, Consultant Surgeon, King Fahad Hospital, Hofuf, Saudi Arabia
Hanna Kaufman, Orthopaedic Surgeon, Israel
Joanne McCardle, Consultant Podiatrist, Salford Royal Foundation Trust, UK
Harikrishna K. Ragavan Nair, Consultant Wound Care Physician, Malaysia
Elia Ricci, Consultant Surgeon, Turin, Italy
Tang Tjun Yip, Consultant Vascular and Endovascular Surgeon, Singapore General Hospital, Singapore


REVIEW PANEL
Keith Harding, Medical Director, Welsh Wound Innovation Centre, Cardiff, UK; Dean of Clinical Innovation,
Cardiff University, UK
Borripatara Wongprachum, Consultant Surgeon, Bangkok, Thailand
Ibby Younis, Consultant Plastic Surgeon and President, Plastic Surgery Section, Royal Society of Medicine, UK

 

2. Complex Diabetic Foot Wounds - American Diabetes Association

ANDREW J.M. BOULTON, MD, DSC (HON),
FACP, FRCP

Professor of Medicine, University of Manchester,
Manchester, U.K., and Visiting Professor of
Medicine, University of Miami Miller School of
Medicine, Miami, FL
DAVID G. ARMSTRONG, DPM, MD, PHD
Professor of Surgery, Keck School of Medicine of
the University of Southern California and Director,
Southwestern Academic Limb Salvage Alliance
(SALSA), Los Angeles, CA
MAGNUS LÖNDAHL, MD, PHD
Associate Professor of Endocrinology, Department of
Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden,
and Medical Head, Department of Endocrinology,
Skane University Hospital, Lund, Sweden
ROBERT G. FRYKBERG, DPM, MPH
Adjunct Professor, Midwestern University, Glendale, AZ
FRANCES L. GAME, MD
Consultant Diabetologist, University Hospitals of Derby
and Burton NHS Foundation Trust, Derby, U.K.
MICHAEL E. EDMONDS, MD, FRCP
Consultant Diabetologist, King’s College Hospital
NHS Foundation Trust, and Honorary Professor of
Diabetic Foot Medicine, King’s College, London, U.K.
DENNIS P. ORGILL, MD, PHD
Professor of Surgery, Harvard Medical School; Medical
Director, Wound Care Clinic, Brigham and Women’s
Hospital, Boston, MA
KIMBERLY KRAMER, MPH
Research Project Manager, Division of Plastic Surgery,
Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA
GEOFFREY C. GURTNER, MD, FACS
Johnson & Johnson Distinguished Professor of
Surgery and Professor (by courtesy) of Materials
Science and Engineering, Department of Surgery,
Division of Plastic and Reconstructive Surgery,
Stanford University School of Medicine, Stanford, CA
MICHAEL JANUSZYK, MD, PHD
Harry R. Hagey Research and Clinical Fellow,
Department of Surgery, Division of Plastic and
Reconstructive Surgery, Stanford University School
of Medicine, Stanford, CA
LORETTA VILEIKYTE, MD, PHD
Senior Lecturer in Medicine, University of Manchester,
Manchester, U.K., and Visiting Research Associate
Professor of Medicine, University of Miami Miller
School of Medicine, Miami, FL