Masz pytania? +48 22 813 37 01, enpol|enpol-ltd.pl| |ENPOL|ENPOL-LTD.PL Wspieramy medycynę i rehabilitację od 1989 roku

Plasma Care ® - zimna plazma do leczenia ran - cold atmospheric plasma CAP

Przenośne urządzenie do generowania zimnej plazmy - rewolucja w leczeniu ran, trądziku i medycynie estetycznej.
Linia naszych urządzeń Plasma Care ® to poręczne, przenośne urządzenia medyczne, które generują zimną plazmę atmosferyczną z otaczającego powietrza w celu przyśpieszania procesów gojenia i regeneracji.
Nasze urządzenia wykorzytują zimną plazmę w celu oczyszczania ran i części ciała wszędzie tam, gdzie mogą się namnażać bakterie, wirusy i grzyby.

Trudno gojące się rany są prawdziwym wyzwaniem dla praktyków klinicznych i narażają systemy opieki zdrowotnej na wysokie koszty. Nasze urządzenie PlaasmaCare ® to innowacyjne urządzenie zdolne do dezynfekcji i usuwanie bakteriioraz innych drobnoustrojów i rewolucjonizuje leczenie bolesnych ran i schorzeń skóry.

Podstawowe zalety terapii plazmą Plasma Care ®:

 • skuteczność redukcji bakterii - prawie 100%
 • eliminacja patogenów lekoopornych
 • tylko 1 minuta na aplikację 
 • brak rozwoju oporności
 • brak uszkodzeń tkanek
 • przenośna i łatwa w użyciu

 

Zastosowanie zimnej plazy Terra Plasma

Zimna plazma atmosferyczna (ang. cold atmospheric plasma, CAP) jest mieszaniną elektronów, jonów, reaktywnych form tlenu, promieniowania UV oraz ciepła, która może zabijać bakterie, zarodniki, grzyby i wirusy oraz neutralizować biofilmy. CAP wykazuje fizyczny mechanizm działania, generując mikropory w błonie komórkowej mikroorganizmów i niszcząc ich DNA w procesie utleniania.

Jednocześnie komórki eukariotyczne pozostają bezpieczne, gdyż ich DNA chronione jest błoną jądrową. Finansowane przez UE badanie wykonalności o nazwie plasma Care miało na celu udostępnienie umożliwiającej dezynfekcję ran technologii CAP szerszej grupie odbiorców, tworząc przenośne urządzenie do użytku profesjonalnego i domowego dla pacjentów.

Innowacyjna technologia przeciwdrobnoustrojowa Terra Plasma® terraplasma GmbH ma w swoim portfolio opracowane przez siebie technologie oparte na generowaniu CAP i wykorzystywaniu jej do celów klinicznych.

 

Jak działa Plasma Care ?

terra plasma - zimna plazma

Terra Plasma® opracowała metodę  „dezaktywacji bakterii przy pomocy urządzenia medycznego Plasma Care® CAP w przypadku bolesnych ran i zranień przewlekłych jest niezwykle skuteczna i stanowi alternatywę dla antybiotyków i substancji odkażających stosowanych na skórę”. Wykorzystanie CAP Plasma Care® w procesie gojenia ran zostało dobrze udokumentowane u pacjentów cierpiących z powodu zakażonych ran chronicznych i półpaśca.

Dane kliniczne wykazały, że rany potraktowane tą technologią goiły się lepiej. Jednocześnie nie odnotowano działań niepożądanych ani reakcji alergicznych.

Co ważne, terapia ta jest szybka i bezbolesna.

 

Szybkie działanie

Wymaga jedynie minuty, by zabić prawie 100 % patogenów. Ponadto, fizyczny mechanizm działania technologii CAP w Plasma Care® czyni ją odpowiednią do stosowania w przypadku szczepów lekoopornych, które często nabywane są przez pacjentów w trakcie długoterminowego leczenia szpitalnego i antybiotykami.

Idea stojąca za urządzeniem plasma care® zakłada utrzymanie określonych cech ergonomicznych urządzenia plasma care®, takich jak bezprzewodowość oraz wykorzystanie pośredniego źródła plazmy i sterylnego, jednorazowego ochraniacza, który ogranicza ryzyko zakażenia krzyżowego.

Jednocześnie, zminiaturyzowane urządzenie Plasma Care® może potencjalnie zastąpić tradycyjny proces odkażania ran w praktycznie dowolnym miejscu. Co więcej, firma terraplasma GmbH ma nadzieję na rozszerzenie możliwości urządzenia plasma care®, aby można było je wykorzystać przeciwko chorobom skóry, takim jak trądzik, którego leczenie jest zwykle czasochłonne i kosztowne.

Plazma Plasma Care® stosowana jest również w stomatologii i w leczeniu nowotworów, w ginekologii, chirurgii onkologicznej, urologii oraz kardiochirurgii czy torakochirurgii. Jej działanie polega z jednej strony na usuwaniu mikroorganizmów z powierzchni biologicznych i sprzętu medycznego, a z drugiej zaś, koncentrując jej działanie na komórkach fizjologicznych i nowotworowych, hamuje rozwój nowotworów, przyspieszając gojenie trudnych ran.

Działanie plazmy zależy od wielkości dawki. Małe dawki niszczą drobnoustroje a średnie przyspieszają gojenie ran zwiększając proliferację komórek, wydzielanie czynnika wzrostu oraz apoptozę komórek nowotworowych.

 • Gojenie się ran i walka z bakteriami
 • Ten rodzaj plazmy wykazuje zadziwiające efekty w gojeniu się ran.
 • Zjonizowane gazy zamykają rany przewlekłe, zabijają bakterie oporne na wiele leków, dezynfekują i sterylizują.
 • Powstałe pole elektryczne powoduje głęboką stymulację leczonej skóry i powierzchni rany, co znajduje odzwierciedlenie w utrzymującym się zwiększonym mikrokrążeniu.

Komórki są zatem lepiej zaopatrywane w tlen i składniki odżywcze, a tym samym przyśpiesza się gojenie rany.

W badaniu około 350 pacjentów cierpiących na przewlekłe rany i różnego rodzaju choroby skóry liczba patogennych zarazków w ranach leczonych plazmą została zmniejszona o kolejne od 30 do 40 procent.

Zimna plazma pomaga również walczyć z bakteriami opornymi na działanie antybiotyków oraz innymi, niepodatnymi na działanie leków patogenami.

Te jej właściwości znajdują zastosowanie m.in. w stomatologii w walce z bakteriami bytującymi na powierzchni zębów w postaci trudnych do zwalczenia biofilmów, które powodują zakażenia ust, zębów czy dziąseł.

 

Olbrzymi potencjał w leczeniu raka

W wielu ważnych i wartościowych badaniach zimna plazma określana jest jako forma bezpiecznej i nieinwazyjnej terapii przeciwnowotworowej, a jej główną zaletą jest wysoka selektywność w stosunku do komórek nowotworowych oraz brak skutków ubocznych terapii.

Badania przeprowadzone na myszach ze zlokalizowanymi powierzchownie nowotworami oraz na liniach komórek nowotworowych wykazały hamujący wpływ zimnej plazmy na wzrost komórek nowotworowych, a w przypadku myszy zmniejszenie się lub zupełny zanik guza.

Właściwości te oraz inne, np. dotyczące przyspieszania gojenia się ran potwierdzają aktualnie w swych badaniach i testach weterynarze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Plazma w stomatologii i medycynie

Prowadzone badania nad zastosowaniem zimnej plazmy w stomatologii i medycynie koncentrują się przede wszystkim na działaniu plazmy na stan fizjologiczny komórek prawidłowych i nowotwo­rowych, hamowaniu rozwoju nowotworów, przyspie­szeniu leczenia trudno gojących się ran, a także usuwaniu mikroorganizmów z powierzchni biologicznych oraz sprzętu medycznego. Działanie plazmy na komórki organizmów wyższych, w tym człowieka, zależy od jej dawki – wykazano, że małe dawki powodują zabicie bak­terii nie mając wpływu na komórki ssaków.

Przy średnich dawkach, zachodzi proces przyspieszenia gojenia ran, zwiększenia proliferacji komórek, zwiększenia wydzie­lania czynnika wzrostu oraz apoptozy komórek nowo­tworowych, natomiast wysokie dawki plazmy są szkodliwe i mogą powodować śmierć komórek ssaków [15].

Wykorzystanie plazmy w stomatologii opiera się głównie na walcę z bakteriami bytującymi na powierzchni zębów w postaci trudnych do zwalczenia biofilmów, które powodują zakażenia ust, zębów czy dziąseł [16].

Podsumowanie

 • nietermiczny charakter,
 • brak toksycznych produktów ubocznych,
 • wysoka skuteczność przeciwko wielu rodzajom mikroorganizmów
 • szybsze gojenie ran - ->> szybszy powrót do zdrowia i sprawności

 

terra plasma - zimna plazma

 

 

To tylko niektóre z zalet wykorzystania zimnej plazmy w medycynie, stomatologii i dermatologii.

Skontaktuj się z nami po więcej informacji. Dołącz już dziś do innowacyjnych placówek i zwiększ swoją skuteczność leczenia!

 

Terra plasma

Słowa kluczowe:

plasmaCare, terraplasma GmbH, zimna plazma atmosferyczna (CAP), urządzenie domowe plasma care®, trądzik, dezynfekcja, przenośne, gojenie ran, leczenie ran plazmą, zimna plazma w medycynie, zimna plazma

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie bez zgody zabronione. Powielanie bez zgody grozi sankcjami karnymi i finansowymi.  

Urządzenia Plasma Care są urządzeniami medycznymi i służą do zastosowań profesjonalnych. Firma EnPol sp. z o. o. po dostawie zapewnia profesjonalne szkolenie z obsługi, techniki i bezpiecznej eksploatacji. Nasze urządzenia medyczne posiadają instrukcję obsługi, etykiety i oznaczenia producenta. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania i etykietami bądź skonsultować się ze specjalistą, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Państwa. Urządzenia Plasma Care powinny być używane pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty. Dostarczamy, szkolimy, pomagamy, serwisujemy.