Szkolenia techniczne i merytoryczne

Od wielu lat prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi dostarczanej przez nas aparatury medycznej.
Po dostarczeniu i zainstalowaniu zakupionego u nas sprzętu, pracownik działu wdrożeń i serwisu przystępuje do szkolenia personelu medycznego.

Czas szkolenia zależy od stopnia złożoności aparatu i waha się od 5 do 20 godzin. W przypadku szkoleń najdłuższych ustalane są zazwyczaj trzy lub cztery terminy spotkań dogodne dla Użytkownika. Taki sposób organizacji szkoleń pozwala na sukcesywne i systematyczne przekazywanie wiedzy.

W trakcie szkolenia Użytkownik zapoznaje się z następującymi zagadnieniami:

  • Ogólna budowa aparatu
  • Środki bezpieczeństwa 
  • Eksploatacja i konserwacja 
  • Oprogramowanie: użytkowanie i konfiguracja (dotyczy niektórych aparatów)
  • Wykonanie przykładowych zabiegów/badań (część praktyczna)

W naszej ofercie znajdują się również specjalistyczne szkolenia medyczne prowadzone przez naszych konsultantów.